Kalendaariperinne

Vuotuisiin merkki- ja juhlapäiviin sekä kalendaarisiin jaksoihin liittyvästä perinteestä on kopioitu kortistoksi noin 110 000 muistiinpanoa: uskomuksia, enteitä, tarinoita, sananparsia, leikkejä, kansatieteellisiä kuvauksia jne. Kortisto sisältää järjestettynä ennen 1950-lukua kerätyn aineiston. Karkausvuoden, karkauspäivän, isänpäivän ym. osalta kortistossa on myös uudempaa aineistoa.

Kortisto on järjestetty vuodenkierron mukaan. Kunkin merkkipäivän tai -jakson alajaottelu on aiheenmukainen. Kutakin aihetta koskevat tiedot on ryhmitelty perinnealueittain. Liikkuvia juhlapäiviä koskeva tietous on sijoitettu omaksi osastokseen kiinteiden merkkipäivien jälkeen. Kortiston alussa on merkkipäivien aakkosellinen luettelo, josta selviää kunkin merkkipäivän sijainti kalenterissa.

Järjestetyn aineiston (65 laatikkoa) jäljessä on osittain järjestettyä aineistoa (14 laatikkoa, laatikoissa oranssit otsikkokortit).

Ks. myös seuraavat kortistot: sananparret; kansanusko; kalevalamittaiset runot (SKVR-sivustolla); leikit; tanssit ja laululeikit; historialliset tarinat ja paikallistarinat; uskomustarinat; Kansatieteellinen aineisto.