Äänitysohjeita haastattelua varten

Kuva: Gary Wornell
Kuva: Gary Wornell.
Haastattelun onnistuminen riippuu monesta tekijästä: äänitystilanteesta, vuoropuhelusta ja tekniikasta. Haastatteluun kuuluvat olennaisesti myös muistiinpanot haastattelusta ja haastattelun sisällöstä.

Tutustu ohjeisiin ja ota tarvittaessa yhteyttä arkiston asiakaspalveluun.

Haastatteluun valmistautuminen

Varaa haastattelulle riittävästi aikaa. Valitse rauhallinen paikka, jossa on mahdollisimman vähän taustamelua. Aseta laite pehmeälle alustalle (kirja tai hiirimatto) riittävän lähelle puhujia. Katso laitteesi ohjeista suositeltu etäisyys. Käytä äänitallenninta, joka tekee wav-, mp3- tai wma-tiedostoja.

Kerro haastateltaville ennen äänitystä, miksi haastattelu tehdään, miten sitä käytetään ja minne aineisto tallennetaan.  Pyydä haastattelulle ja mahdolliselle arkistoinnille kirjallinen lupa.

Haastattelu

Kerro äänityksen alkuun:

 • äänitysaika ja -paikka
 • äänittäjän nimi
 • kertojan nimi 
 • tieto, mihin tarkoitukseen haastattelu on tehty

Haastattelutilanteessa olennaista on vuoropuhelu: haastattelijan on tärkeä kuunnella, tarttua vastauksiin ja kysyä sellaisiakin jatkokysymyksiä, joita ei ole etukäteen tullut ajatelleeksi. Haastattelussa voi käyttää apuna kysymyslistoja, mutta on tärkeä antaa haastateltavan puhua rauhassa.            

 • Kysy yksi kysymys kerrallaan.
 • Pidä huolta, että ette puhu toistenne päälle. Haastateltavan puhetta kuunnellessasi voit nyökkäämällä osoittaa, että kuuntelet.
 • Anna haastateltavan puhua lauseensa loppuun. Älä keskeytä kertojaa vaan tee muistiinpanoja ja palaa asiaan.
 • Tauot kuuluvat normaaliin haastatteluun – älä katkaise äänitystä turhaan.
 • Tee täsmentäviä kysymyksiä (mitä, missä, milloin ja kuka).
 • Muista, ettei tilanne tallennu kuin äänenä. Huolehdi, että oleelliset lisätiedot tallentuvat ("katselimme tässä juuri valokuvaa, jossa ...")

Haastatteluaineiston käsittely

Pidä kirjaa kuhunkin haastatteluun liittyvistä tiedoista:

 • äänitiedoston nimi
 • äänitysaika ja –paikka
 • äänittäjän nimi
 • kertojan nimi ja henkilötiedot
 • tiedot äänityslaitteista (laitteen merkki ja malli)
 • haastattelun kesto
 • kerro, jos haastattelua on myös kuvattu

Haastattelun käytettävyyttä lisäävät sen sisällöstä kirjoitetut tiedot. Voit kirjoittaa haastattelusta tiivistelmän tai tarkemman luettelon sen sisällöstä. Sisällysluettelon avulla on helppo seurata haastattelun etenemistä ja etsiä kiinnostavia kohtia. Voit myös litteroida äänitteen eli kirjoittaa sen sisällön sanatarkasti talteen. Litteraation tarkkuus vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan.

Kirjoita heti haastattelun jälkeen muistiin haastatteluun liittyvät huomiot, tunnelmat ja olosuhteet. Tällaisia tekstejä kutsutaan kenttäpäiväkirjaksi tai keruukertomukseksi.

 

Jos haluat luovuttaa haastatteluaineiston SKS:n arkistoon, ota yhteyttä.