Kokoelmahankkeet

Romanien kulttuuriperintöä tallennettiin vuosina 2016-2018. Kuvassa hankkeen työtekijät Pia Kara ja Risto Blomster. Kuva: Tea Åvall. SKS.
Pia Kara ja Risto Blomster. Kuva: Tea Åvall.
SKS:n arkiston hankkeet liittyvät useimmiten hankintaan tai saadun aineiston käsittelyyn ja käytettävyyteen. Arkisto saa aineistoa jatkuvasti, lisäksi kokoelmia kartutetaan aktiivisesti erillisillä hankkeilla. Jos haluat ehdottaa yhteistyötä, ota yhteyttä arkistonjohtajaan.

Ajankohtaiset hankkeet

Stalinin vainojen muistot -hankkeessa (2021–2022) tallennetaan vainojen uhrien historiaa ja heidän jälkeläistensä kokemuksia vainoista, jotka ovat nyky-Suomessa vähän tunnettu osa kansallista historiaa. Hanke on jatkoa SKS:n 27.1.–31.5.2020 järjestämälle Stalinin vainojen muistot -keruulle.

Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun (2018–2020) on arkisto- ja muistiorganisaatiohanke, jossa pyritään edistämään aineistojen hankintaa, saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Yhteistyöhankkeen toteuttavat Kansallisarkisto, Inkeriläisten sivistyssäätiö ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Minun kulttuuriperintöni – koululaiset osallisiksi keruutoimintaan -hankkeessa luodaan toimintatapa, jolla SKS:n arkistoon saadaan vuosittain kerätyksi koululaisten aineistoa. Tavoitteena on saada koululaiset pysyvästi osaksi SKS:n keruutoimintaa. Yhteistyöhankkeen toteuttavat Museovirasto, Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018) -hanke tallentaa tutkimuksen käyttöön romanien muistitietoa ja perinnettä haastatteluina ja valokuvina sekä romaniyhdistys- ja henkilöarkistoja. Hankkeen pysyvänä tuloksena Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Romaniasiain neuvottelukunta, yhdessä Kansallisarkiston kanssa, tekevät suunnitelman ja perustavat kokoelmiaan kartuttavan ja kansainvälisesti verkottuneen Suomen romanien arkiston – Finitiko kaalengo arkiivos.

Keruuvastauksia odotamme vuosittain hyvin erilaisista aiheista. Keruissamme kysellään mm. minkälaista on työttömän arki, kuinka Aleksis Kivi on lukijoitaan koskettanut tai kuinka panostamme kestävään kehitykseen.

AHAA -hankkeessa luodaan arkistojen yhteinen hakemistopalvelu.