Luovutukset

Kirjallisuusarkistoon vastaanotettu aineistoluovutus aineiston vastaanottotilassa kesäkuussa 2014. SKS KIA. Kuva: Milla Eräsaari.
Aineistoluovutus. Kuva: Milla Eräsaari.
Otamme vastaan hankintaohjelmamme mukaista arkistoaineistoa. Neuvottele kanssamme luovutuksesta etukäteen.

Kirjallisuus- ja kulttuurihistoriallinen aineisto

Otamme vastaan kirjailijoiden, kääntäjien ja muiden kulttuurivaikuttajien sekä SKS:piirissä toimineiden henkilöiden alkuperäisiä henkilöarkistoaineistoja, kuten kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja, käsikirjoituksia, luonnoksia, puheita, esitelmiä, piirroksia, kuvia ja äänitteitä. Lisäksi otamme vastaan kirjallisten yhdistysten aineistoja.

Perinteen ja nykykulttuurin aineisto

Keräämme perinnettä ja muistitietoa käsikirjoituksina, kuvina ja äänitteinä. Jokainen kansanperinteen tallennuksesta kiinnostunut voi lähettää aineistoa. Otamme vastaan mm. tarinoita, uskomuksia, leikkejä, vitsejä, lauluja, sananparsia ja arvoituksia, kuvauksia juhla- ja merkkipäivien vietosta ja ihmisten arkisesta elämänmenosta.

 

Sovi kanssamme etukäteen lahjoittamasi aineiston toimittamisesta arkistoon. Maksamme etukäteen sovittujen aineistojen siirtoon liittyvät kuljetusmaksut. Jos lahjoittamasi aineisto on tallennettu tietokoneiden kovalevyille, muistitikuille, korpuille tai muille sähköisille välineille, ota etukäteen yhteyttä henkilökuntaan, jotta voimme sopia siitä, missä muodossa aineisto kannattaa luovuttaa arkistoon.

Laadimme luovutetuista aineistoista luovutussopimuksen, jolla aineiston omistusoikeus siirtyy arkistolle ja jossa määritellään aineiston käyttöoikeudet.

 

SKS:n arkiston hankintapolitiikka (hyväksytty SKS:n hallituksen kokouksessa 30.4.2019)