Keruuoppaita

Kansanperinteen keruuta on pyritty ohjeistamaan ja yhtenäistämään jo 1800-luvulta lähtien. Alla on esimerkkejä keruuohjeista ja oppaista. Keruuoppaat valaisevat, mitä tiettyinä aikoina on tutkittu, ja niiden kysymykset auttavat hahmottamaan karttuneiden kokoelmien sisältöä. Uudempien keruiden osalta oppaana ja kysymyslistoina toimivat keruuesitteet.

 

Luettelo Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran satukokoelmista. Toim. Kaarle Krohn. Liitteenä: Taikanuotta eli Opas taikojen kerääjille. Toim. 0. A. F. Mustonen (Suomi II 17/1885).

Muurahaiset-seuran kysymyssarja kansatieteellisiä kertomuksia varten (1886 - 1900).

Ohjelma suomalaisen kansanrunouden kerääjille. Toim. Kaarle Krohn (1891).

Antero Vipunen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama kansanrunoudentutkijain ja kerääjäin lehti. Toim. Väinö Salminen (1908-1909).

Kotiseutu. Suomen kotiseuduntutkimuksen äänenkannattaja (1909-). - Lehden tiedusteluosastossa on julkaistu kysymyssarjoja sekä henkisen että aineellisen kansankulttuurin alalta.

Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja tiedusteluja varten (1927-). - Perinnetieteen kannalta kiintoisia kysymyssarjoja on ilmestynyt useita, mm. E. N. Setälän Vanhojen uskomusten alalta, joka on painettu myös erillisenä vihkosena (1928).

Kalevalan riemuvuoden kilpakeräys. Toim. Martti Haavio (1935).

Tarinaopas. Toim. Martti Haavio (1936).

Kansantieto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kyselylehti (1936-39, 1961-68). Toim. Martti Haavio, Lauri Simonsuuri ja Urpo Vento.

Kotiseudun aarreaitta. Toim. Martti Haavio (1937).

Itä-Karjalan kansanrunouden keruu-opas (1943).

Kotiseutu laulaa. Kansanlaulujen ja -sävelmien keruuopas. Toim. Jouko Hautala (1953).

Juhlavakka. Kansanomaisten juhla-ja merkkipäivien viettotapojen keruuopas. Toim. Jouko Hautala (1956).

Tarinahaavi. Kansantarinoiden keruuopas. Toim. Lauri Simonsuuri (1960).

Kertomusperinteen opas. - Sisältää kaskujen, syntykertomusten, uskomustarinoiden, historiallisten ja paikallistarinoiden sekä muistitiedon keruuohjeet ja teemaluettelot. Tietolipas 67. Toim. Urpo Vento (1971).

Uudempien keruiden osalta tietoa kysytyistä kysymyksistä löytyy keruuesitteistä.