Äänitteiden ja videoiden sisältötiedot

A-kortisto sisältää vanhimpien nauhojen sisältötiedot. Kuva: Milla Eräsaari. SKS KIA.
Äänitteiden ja videoiden yleisluettelointitietoina on tallennettu tietoja nauhoittajista, nauhoitetuista henkilöistä (kertojista, laulajista, soittajista), paikkakunnista, perinnelajeista ja aiheista. Osasta aineistoa on käyttöä helpottavat sisällysluettelot ja litteraatiot. Nauhoitusten taustoja valaisevat oheisaineistot, kuten saatekirjeet, keruukertomukset, kenttäpäiväkirjat ja muut muistiinpanot.

Sisältötietojen hakeminen

Äänitteiden ja kuvanauhoitteiden yleisluettelointitiedot jakautuu eri järjestelmiin. Tallennettujen tietojen yksityiskohtaisuus ja kattavuus vaihtelee.

  • A-kortisto sisältää vanhimpien eli A-nauhojen tiedot. Jokaisella kortilla on esitetty referaattina tai otsikkona yksikön sisältö sekä annettu myös äänityksen aikaa, paikkaa ja henkilöä koskevat perustiedot. Katso myös viitekortistot.
  • Sisällysluetteloissa eli nauhapöytäkirjassa nauhan sisältö eritellään referoiden jaettuna yksiköihin. 1960- ja 1970-luvun perinneäänitteiden tiedot löytyvät sisällysluetteloista. Muiden vuosien äänitteistä ja videoista löytyy sisällysluetteloita satunnaisesti.
  • Kulttuurihistoriallisessa kortistossa on tietoja ennen vuotta 1980 luetteloiduista kulttuurihistoriallista äänitteistä. Ne pitävät sisällään  mm. seminaari- ja väitöstilaisuusnauhoituksia ja radio-ohjelmia.
  • Arkistotietojärjestelmä pitää sisällään vuoden 1970 jälkeen saapuneen aineiston tiedot osin ja kokonaan vuodesta 1992. Joidenkin aineistojen digitaaliset kopiot ovat selailtavissa arkistotietojärjestelmän kautta.

Litteraatiot

Nauha-aineistoista on litteroitu noin viidesosa. Osa litteroinneista on kokonaislitterointeja, joissa on mukana koko nauhoituksen sisältö. Lisäksi on litteroitu yksittäisiä perinnelajeja ja aiheen mukaan rajattuja aineistoja. Suuresta osasta A-nauhoja on litteroitu kokonaisuudessaan tarinat.

Oheisaineistot

Nauhoitusten taustoja valaisevat oheisaineistot (keruukertomukset, kenttäpäiväkirjat ja muut muistiinpanot, saatekirjeet yms.) Ne säilytetään arkistokuorissa nauhatunnuksen mukaisessa järjestyksessä.