Äänitteiden ja videoiden viitekortistot

Viitekortistot kattavat kaikki aineistot vuoden 1979 loppuun. Tämän jälkeisten nauhojen hakutiedot ovat arkistotietojärjestelmässä niiltä osin kuin aineistoja on järjestelmään luetteloitu

 

Topografinen kortisto

Kortisto on järjestetty perinteen kotipaikan mukaan. A-nauhoista on kortistossa valkoinen viitekortti, jossa mainitaan paikkakunnan nimi ja nauhaviitteet. Näistä on olemassa lisäksi erillinen topografinen kopiokortisto, jossa on paikkakunnan mukaan järjestettyinä A-korttien kopiot; kortistossa on mukana myös kopiot Liperin kenttämatkojen 1969 ja 1970 nauhoituksista tehdyistä yksikkökorteista.

Muista nauhoista on kortistossa viitteet. Kunkin paikkakunnan nauhoitukset ovat keltaisessa kortissa, jossa on paikkakunnan nimi, informantin nimi, nauhaviite, projektitunnus ja mahdolliset käyttörajoitukset.

Kortistossa on käytetty arkiston perinnealuejaottelua soveltuvin osin. Pää- ja alaryhmien sisällä kunnat, seurakunnat, maat tms. ovat aakkosjärjestyksessä. Kortiston ryhmittely on seuraava (sulkeissa perinnealueet):

 

Suomi ja Karjala (a - n, p - q, å)
Inkeri (s, t, u)
Tverin Karjala (r)
Muut itämerensuomalaiset kansat
  liiviläiset
vatjalaiset
vepsäläiset (v)
Viro
Muut maat
 
ulkosuomalaiset, ks.:  
Länsipohja (oR) > Ruotsi
Metsäsuomalaiset, Vermlanti (x) > Ruotsi
Ruija (oN) > Norja
Muurmanni, Petsamo (o) > Venäjä
Venäjän suomalais-ugr. kansat > Venäjä
Amerikan suomalaiset > USA ja Kanada

 

Kertojakortisto

Kertojakortistossa ovat mukana kertojat, laulajat, soittajat ym. informantit. A-nauhoista on kortistossa viitekortti (vaaleanpunainen) ja A-korttien kopiot. Muista sarjoista on pelkkä viitekortti (keltainen), jossa on kertojan nimi ja henkilötiedot, nauhaviite ja projektitunnus. Kortiston pääosa on järjestetty sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen. Kortiston lopussa ovat erillisinä ryhminä:

Pelkät etunimet
Sala- ja köllinimet
Esiintyvät ryhmät
Koulut
Tuntemattomat

Nauhoittajakortisto

Kortisto on järjestetty äänittäjän nimen mukaan aakkosiin. Kortissa on nauhoittajien nimet, nauhoitusvuosi, paikkakunnat ja nauhaviite. Mukana on joissain tapauksissa tietoja myös nauhoituksen aiheesta.

Aiheenmukaiset kortistot

Perinnenauhoitteet

Kortisto käsittää A-nauhat, Liperin kenttämatkojen 1969-1970 nauhoitteet ja osan itkuista. Siten suurin osa äänitteistä ei ole siinä mukana. Kortisto koostuu osittain yksikkökorttien valokopioista tai konekirjoitetuista kopioista, jotka sisältävät viitteen, referaatin ja kertojan nimen. Kortisto on jaettu perinnelajeittain 18 pääryhmään, jotka on järjestetty pääpiirteissään samoin kuin vastaavat käsikirjoitusten perinnelajikortistot.

 • Sadut ja kaskut
 • Legendat
 • Uskomustarinat
 • Historialliset tarinat ja paikallistarinat
 • Syntykertomukset
 • Kalevalamittaiset laulut ja runot
 • Riimilliset kansanlaulut, balladit, arkkiveisut
 • Loitsut
 • Taiat ja uskomukset
 • Kansanlääkintä
 • Karjanhuhuilut
 • Joiut
 • Itkuvirret
 • Leikki- ja pyrkimäluvut, pikapuheet, pilasaarnat, köllit, murteen matkiminen, murre, kiusoittelufolklore
 • Sananparret
 • Arvoitukset
 • Soitinmusiikki (kortiston jaottelu soittimen mukainen)
 • Kansatieteelliset kuvaukset ja muistelmat; alaryhmät:

1. Metsästys
2. Kalastus ja hylkeenpyynti
3. Maanviljelys - talkoot - taksvärkki
4. Karjanhoito
5. Kotitaloustyöt - kodinhoito
6. Ruokatalous
7. Tervanpoltto - viinankeitto - tupakka
8. Rakennukset
9. Tarve-esineet ja niiden valmistus
10. Vaatteet ja niiden valmistus
11. Metsätalous
12. Merenkulku - kauppa - teollisuus
13. Posti - postinkulku
14. Matkat - markkinat - matkailu - kievarit
15. Ammatit
16. Ihmiselämän vaiheet - syntymä - avioliitto - kuolema
17. Koulut - kinkerit
18. Leikit - kiertueet
19. Nuorten seurustelu - tappelut - yöjalka
20. Vuotuiset merkkipäivät
21. Uskonnollinen elämä - uskonnolliset liikkeet
22. Entisajan olot ja elämä
23. Sosiaalihuolto
24. Evakkoaika
25. Pula-aika
26. Siirtolaiset
27. Lastenpelotus
28. Sää ja taivaanmerkit - ajan määrääminen
29. Kansanperinteen keruu - kerääjät
30. Perinteentaitajat
31. Mustalaiset
32. Politiikka
33. Uudet elämänmuodot
34. Omien elämänvaiheiden muistelua
35. Sekalaista muistitietoa eri henkilöistä ja tapauksista

Kulttuurihistorialliset nauhoitteet

Kortistossa on mukana sekä SKSÄ- että A-nauhat. Tarkempi jaottelu on kortiston alussa. Pääryhmät (oranssi välikortti):

 • Radio-ohjelmat: sarjaohjelmat, yksittäisiä ohjelmia eri aiheista, radio-ohjelmien taustamateriaalia.
 • Yleinen kulttuurihistoria: tieteelliset tilaisuudet, SKS:n tilaisuudet, muiden järjestöjen tilaisuudet, henkilöt, muu kulttuurihistoria.