Finitiko kaalengo arkiivos

Finitiko kaalengo arkiivos hin Finitiko Liinibosko Samlibosko ta Folkengo arkiivosko tšetano kaalengo kultuuresko materiaalesko samliba. Samliba hin folkengo traditiosko, minsibosko džaanibosko ta kultuuresko historesko materiaalenna ta personaalo- ta sankibosko arkiivenna. It saaka aro froojime materiaalenge hin douva, te doola föddavena faraba kaalenna aro Finitiko them ta panna kaale kokares ta gaaje niina hin rakkade doola.

Finitiko kaalengo arkiivos –samliba fendjade aro Kaalengo kulturesko iegiba; aro arkiiba, veeriba ta roodiba (2016–2018) –hankiba. Hankiba sas iek dielos aro Finitiko romano politikako programos.

Hankibosko sikiba sas tšerdo finitiko tšimbake ta anglikaano tšimbake.

Finitiko Liinibosko Samlibosko kaalengo materiaale

Finitiko Liinibosko Samliba hin samladas 1960-bereȟesta kaalengo traditios ta –minsibosko džaaniba. Materiaale hin barjude roodibongiirengo, traditiosko samlibongiirengo ta kaalo ȟanjibongiirengo diijime materiaalenna. Sigide bereȟ 1960 aro Fintiko Liinibosko Samlibosko arkiivos hin  aulo buut materiaale kaalenna bi froo tiijimes.

Finitiko Liinibosko Samlibosko kaalengo materiaale hin tšundo aro arkiivosko traditionaalesko ta aka kulturesko samliba ta panna aro liinibosko ta kulturesko historesko samliba. Panna arkiivosko  Bekkosko muijako fooros hin iek stedos kai aro samliba hin kaalengo materiaale.

Materiaalengo listi vojuvaha dikken aro Finitiko Liinibosko Samlibosko arkiivosko saakakiiresko tšenstibosko punkti aro Baro Fooros ta aro Bekkesko muijako fooros.

Rikkibosko lovibi ta grensibi

Finitiko kaalengo arkiivos –aro samlibosko  materiaalengo rikkiba mote alti lel lova. Rikkibosko lova roodavaha rannimes ta lova dela arkiivosko paraaluno/paraaluni, jakkes sar hin grensibosko kammibongo paalal tšerdo Finitiko Liinibosko Samlibosko materiaalenna.