Lastenpelotukset

Lastenpelotukset ovat lähinnä fiktiivistä, kvasiuskomuksia ja -tarinoita sisältävää perinnettä, jota aikuiset ovat käyttäneet kasvattaakseen lasta tai estääkseen häntä vahingoittamasta itseään.

Lastenpelotuskortisto (vajaat kolme laatikkoa) sisältää pääasiassa ennen 1940-lukua kerättyä aineistoa.

Se jakautuu seuraaviin teemaryhmiin:

  • Yleistä
  • Ihmisellä pelottelu
  • Yliluonnollisella olennolla pelottelu
  • Eläimellä pelottelu
  • Rangaistuksella pelottelu

Luettelot ja kokoelmajulkaisut:

Rantanen, Ulla - Ylönen, Saija. Lastenpelotukset. 1999. Moniste.