Arvoitukset

Arvoituskortisto käsittää noin 120 000 arvoitusta. Se sisältää käsikirjoituskokoelmien arvoitusaineiston vuoteen 1967 asti.

Kortistossa on lähdeluettelo julkaisuista, joista on kopioitu arvoituksia kortistoon (1 laatikko). Arvoituksia sisältävistä arkiston keräelmistä on myös luettelo (1 laatikko), joka ei kuitenkaan kata uusimpia kortistoon sijoitettuja aineistoja.

Varsinaiset arvoitukset (81 laatikkoa) on järjestetty arvoituksen alun mukaan aakkosjärjestykseen. Saman arvoituksen erialkuiset toisinnot ovat kuitenkin samassa kohdassa. Aakkostuksen tarkemmat periaatteet ja poikkeukset selviävät kortiston ensimmäisessä laatikossa olevasta selosteesta.

Aakkostus on merkitty keltaisella välikortilla. Kunkin kirjainyhdistelmän alussa ovat ensin arvoitukset, joiden toisintomäärä on alle viiden. Siniseen välikorttiin on merkitty kunkin arvoituksen "normaalimuoto". Aakkoselliselta paikaltaan pois siirrettyjen korttien kohdalla on valkoinen viitekortti osoittamassa, mistä arvoitus on löydettävissä. Punaisia viitekortteja on käytetty osoittamaan lähellä toisiaan olevia arvoituksia ja arvoituskuvia. Kortistoon on lisätty tiedot kunkin arvoituksen esiintymisestä Maamme-kirjassa ja kansakoulujen lukukirjoissa.

Kompakysymykset (8 laatikkoa, joista 4 laatikkoa järjestettyä aineistoa) on järjestetty kysymystyypeittäin (esim. vaihtoehtoarvoitukset, sukulaisuusarvoitukset, parodiset laskutehtävät).

Asiantuntemusarvoitukset (2 laatikkoa) on järjestetty esiintymisyhteytensä mukaan: laskuarvoitukset, munkkiarvoitukset eli raamatulliset arvoitukset, hengenlunastusarvoitukset, viestiarvoitukset, saduissa esiintyvät arvoitukset.

Vastaushakemistot

Aihepiirien mukainen vastauskortisto (2 laatikkoa) sisältää seuraavat aihepiirit:

 • Aika, juhlat
 • Eläinkunta
 • Ihminen
 • Ihmisen elämä
 • Kasvikunta
 • Kirkko ja seurakunta
 • Kotieläimet
 • Kotipihan piiri
 • Kulkuneuvot
 • Luonto
 • Maatalous
 • Miesten työt
 • Muita arvoituksia
 • Muut elinkeinot
 • Naisten työt
 • Nautintoaineet
 • Ruoka ja sen valmistus
 • Tupa ja sen sisustus
 • Vaatetus, koristeet
 • Yhteiskunta, sivistys

Vastauksen kohdalta (esim. "kirppu") löytyvät viitteet arvoitusten alkuihin eli varsinaiseen arvoituskortistoon. Punaiset viitekortit viittaavat samojen arvoitusten erilaisiin vastauksiin, esim. "Iso suuri, mustanpruuni" -arvoitukseen voi olla vastauksena sekä "kirppu" että "kirkko".

Vastaushakemisto (1 laatikko) viittaa aihepiirien mukaiseen vastauskortistoon, esim. "kirppu" - ks. "eläinkunta: kirppu". Hakemisto on aakkostettu vastausten mukaan.

Aakkosellinen vastaushakemisto (3 laatikkoa) viittaa suoraan arvoituksiin eli varsinaiseen arvoituskortistoon.

Tietyn vastauksen mukainen arvoitus voidaan löytää joko suoraan aakkosellisen vastaushakemiston kautta tai vastaushakemiston ja aihepiirien mukaisen vastauskortiston kautta. Sekä aakkosellinen vastauskortisto että aihepiirien mukainen kortisto ovat viitteiltään osittain epätäydellisiä, joten kaikkia tiettyyn vastaukseen liittyviä arvoituksia etsivän on syytä katsoa viitteet kummastakin kortistosta.