Tanssit ja laululeikit

Tanssit ja laululeikit on erotettu leikkikortistosta vuonna 1982 omaksi kortistokseen (noin 10 000 korttia).

Aineisto on jaettuna neljään pääryhmään:

  • I Tanssiminen sisältää tanssimiseen ja tanssitilaisuuksiin liittyviä tietoja. Ryhmä on toistaiseksi hyvin epätäydellinen, koska leikkiaineistoa kopioitaessa nämä tiedot eivät ole tulleet mukaan. Käsikirjoituksissa ne liittyvät erilaisiin yhteyksiin, usein kansatieteellisiin kuvauksiin.
  • II Laulutanssit ja piirileikit
    A. Kalevalaiset laulutanssit. Alaryhmään on pyritty kokoamaan kaikki vähäisetkin tiedot, jotka mainitsevat kalevalamittaisia lauluja käytetyn tanssilauluina. SKVR:sta on poimittu kortistoon kaikki kyseinen aines. Kortisto sisältää myös runsaasti lauluja, joihin ei liity mitään mainintaa tanssista, mutta joita tiedetään käytetyn nimenomaan tanssilauluina.
    B. Piirileikit. Alaryhmään on pyritty ottamaan mukaan vain sellaiset muistiinpanot, joihin liittyy jotakin tietoa leikkitavasta.
  • III Laulunäytelmät ja laululeikit jakautuu viiteen alaryhmään. Kiinteämuotoisten laululeikkien kohdalla on runsaasti myös pelkkää lauluainesta.
  • IV Varsinaiset tanssit jakautuu kahdeksaan alaryhmään tanssin alkukuvion mukaan. Systeemistä on olemassa yksityiskohtainen luettelo. Tanssien ja leikkien nimistä on aakkosellinen hakemisto (700 korttia), tanssisävelmistä samoin (1 000 korttia).

Ks. myös seuraavat kortistot: kalevalamittaiset runot (SKVR-sivustolla); kansanlaulut ja -sävelmät; leikit; kalendaariperinne; kansatieteellinen aineisto.

Luettelot ja kokoelmajulkaisut:

Pirkko-Liisa Rausmaa. Tanssikortiston seloste. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto. Moniste.