Äitiyspakkausmuistoni

Äitiyspakkaus. Kuva: SKS
Muistitietokeruu 1.9.2020–31.1.2021

Äitiyspakkaus on ollut läsnä suomalaisperheiden arjessa vuodesta 1938 ja liittyy kiinteästi suomalaiseen hyvinvointivaltioon. Keräämme äitiyspakkaukseen liittyviä muistoja ja kokemuksia eri vuosikymmeniltä lasten vanhemmilta, isovanhemmilta, kummeilta, vanhempien puolisoilta tai keneltä vain, jolla on äitiyspakkaukseen liittyvä muisto tai kokemus kerrottavana.

Voit vastata vapaasti ja omalla äidinkielelläsi. Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Millaisia positiivisia tai negatiivisia muistoja sinulla on äitiyspakkauksesta? Jos kokemuksesi liittyy oman lapsesi äitiyspakkaukseen, kerro koska sait lapsesi, minkä ikäinen olit, missä asuit ja millainen oli perhetilanteesi? Miksi päätit ottaa pakkauksen etkä vastaavaa raha-avustusta? Jos et saanut pakkausta tai avustusta, millaisia tunteita se herätti?
 • Millä tavalla äitiyspakkauksesta on puhuttu esim. lähipiirissäsi, naapurustossasi, neuvolassa, mediassa?
 • Miten ja mistä sait äitiyspakkauksen? Millainen hetki oli saada pakkaus ensimmäistä kertaa? Miltä pakkaus näytti, tuoksui ja tuntui käsin kosketellessa?  
 • Kerro äitiyspakkauksen sisällöstä. Miten pakkaus auttoi sinua vanhemmuuden arjessa?
 • Mikä oli äitiyspakkauksen tärkein tai mieleenpainuvin esine ja miksi? Kerro johonkin esineeseen liittyvä muisto.
 • Nukkuiko lapsesi, lapsenlapsesi tai ystäväsi lapsi äitiyspakkauksessa? Liittyikö nukkumiseen äitiyspakkauksessa näkemyksiä lähipiirissäsi tai neuvolassa?
 • Jos sinulla on useita lapsia, otitko äitiyspakkauksen jokaiselle? Miksi tai miksi et? Oliko kokemuksesi erilainen eri kerroilla, ja jos oli, niin miten?
 • Mitä teit äitiyspakkauksen laatikolle, tarvikkeille ja vaatteille lasten kasvaessa? Mitä ajattelet ja tunnet nyt, kun katsot pakkauksen esineitä?
 • Liittyykö äitiyspakkaukseen perheessäsi, suvussasi tai ystäväpiirissäsi joitakin usein kerrottuja tarinoita?
 • ”Äitiyspakkaus on suomalaisen hyvinvointivaltion symboli” – miten kommentoisit väittämää? Millainen on mielestäsi ollut äitiyspakkauksen merkitys Suomen lähihistoriassa?

Keruun järjestävät SKS ja yliopistonlehtori Tanja Vahtikarin (Tampereen yliopisto) johtama Äitiyspakkaus tunne-esineenä: hyvinvointivaltion sosiomateriaaliaalinen kokemus 1930-luvulta 2000-luvulle -tutkimushanke. Kirjoitukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2021. Arvomme kirjapalkintoja kaikkien vastaajien kesken.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 31.1.2021 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Äitiyspakkaus”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineiston arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.