Ankaria aikoja

Jääkiteinen ikkuna, jonka läpi näkyy auringonkajoa
Kuva: Pixabay
Ajatuksia energiakriisistä. Keruu 30.9.2022–17.4.2023

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja kaksi vuotta kestänyt pandemia ovat järkyttäneet turvallisuudentunnettamme. Myös tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Inflaatio ja Venäjän toimista seurannut sähkömarkkinoiden kriisiytyminen vaikuttavat jo nyt elinkustannuksiin.

Energiakriisi koettelee: media uutisoi polttopuupulasta ja jopa seitsenkertaisiksi paisuneista sähkölaskuista. Kohonneet hinnat ja lainojen korot kurittavat yrityksiä ja kotitalouksia. Vinkkejä energiankulutuksen vähentämiseen ja kauppalaskun pienentämiseen jaetaan ahkerasti. Arjessa selviäminen huolestuttaa.

Kerro, millaisia ajatuksia ja tunteita tuleva talvi ja energiakriisi sinussa herättävät. Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Miten viime aikojen kriisit ovat vaikuttaneet kulutustottumuksiisi ja -valintoihisi?
 • Miten kohonneet kustannukset ovat vaikuttaneet omaan energiankäyttöösi? Millaisin toimin pyrit pitämään kustannuksesi mahdollisimman matalana?
 • Miten olet varautunut talveen?
 • Miten suhtautumisesi eri energiamuotoihin on muuttunut viime aikoina?
 • Mitä olet valmis uhraamaan osallistuaksesi säästötalkoisiin? Mistä et haluaisi luopua?
 • Miten median pitäisi mielestäsi käsitellä kriisejä? Vievätkö Ukrainan sota ja energiakriisi liikaa huomiota mediassa?
 • Millaisia ajatuksia ja tunteita mahdollinen energiaverkkoihin kohdistuva sabotaasi tai kyberisku herättää sinussa?
 • Millaisia ratkaisuja ja päätöksiä mielestäsi tarvittaisiin kriisistä selviämiseksi?
 • Mistä saat lohtua vaikeina aikoina? Millaisena näet tulevaisuuden?

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista juhannukseen 2023 mennessä ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 17.4.2023 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus "Energiakriisi”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.