Apurahamuistoni

Kuva: Roscoe-Lee Peters
Kuva: Roscoe-Lee Peters
Muistitietokeruu apurahan hakijoille ja saajille 1.1.–31.12.2020

Joka vuosi tuhannet tutkijat, taiteilijat ja kulttuurintekijät hakevat apurahaa suomalaisilta apurahasäätiöiltä. Myönnetyillä apurahoilla tehdään ainutlaatuista työtä. Toisaalta monet joutuvat pettymään, sillä apurahoja on mahdollista myöntää vain murto-osalle hakijoista.

Keräämme muistoja ja kokemuksia apurahojen hakemisesta ja saamisesta. Kirjoitus voi koskea minkä tahansa suomalaisen säätiön apurahaa, ja apuraha voi olla miltä tahansa alalta. Säätiön nimeä ei tarvitse mainita.

Voit hyödyntää seuraavia kysymyksiä kirjoittamisen tukena:

 • Mihin ja minkä suuruista apurahaa hait/sait? Minkä ikäinen olit ja minä vuonna hait apurahaa?
 • Kerro hakemuksen tekemisen eri vaiheista. Tarvitsitko hakemuksen laatimiseen apua ja miltä hakemuksen kirjoittaminen tuntui?
 • Millaisia tunteita ja ajatuksia myönteinen tai kielteinen apurahapäätös herätti?
 • Jos sait apurahan, kuinka pitkä apurahakausi oli? Miten käytit apurahan ja tulitko sillä toimeen?
 • Mikäli olet hakenut ja/tai saanut useampia apurahoja, kerro historiastasi apurahanhakijana. Miten hakuprosessi on vuosien varrella muuttunut?
 • Millaisia kokemuksia sinulla on työskentelystä apurahalla rahoitetussa tutkimushankkeessa?
 • Kerro tavoitteistasi sekä onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksista apurahakaudeltasi. Mitä olisi kannattanut tehdä toisin?
 • Millainen työyhteisösi oli apurahakaudella?
 • Kerro jokin mieleenpainuva muisto apurahakaudelta.
 • Millaista uutta osaamista apurahalla syntyi ja missä olet sitä hyödyntänyt?
 • Jos olet lykännyt tai jättänyt käyttämättä myönnetyn apurahan, kerro miksi.
 • Kerro yhteydenpidosta säätiön kanssa. Millaisia ajatuksia se herätti?
 • Mitä tarinoita, anekdootteja tai vitsejä olet kuullut apurahasäätiöistä?

Vuonna 2020 on kulunut 100 vuotta Alfred Kordelinin säätiön toiminnan aloittamisesta. Keruun järjestää Alfred Kordelinin säätiö yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Svenska litteratursällskapetin, Suomen Kulttuurirahaston, Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä Svenska kulturfondenin kanssa. Tuloksista tiedotamme keväällä 2021. Palkitsemme parhaat kirjoitukset rahapalkinnoilla. Suomenkieliset kirjoitukset arkistoidaan SKS:n ja ruotsinkieliset SLS:n arkistoon.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Valmistele vastauksesi huolella ja lähetä se vain kerran. Kirjoita vastaukseesi nimi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähettämällä aineistot annat suostumuksesi niiden arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen arkiston sääntöjä noudattaen. Muista aineistoluovutuksista ota yhteyttä arkisto@finlit.fi.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 31.12.2020 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Apurahamuistoni” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Apurahamuistoni”.
Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi. Nimeä ja yhteystietoja kysymme vastaajien palkitsemista sekä mahdollisia lupatiedusteluja varten. Tekstin julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Voit antaa luvan myös yhteystietojesi arkistointiin pysyvästi.

TAUSTATIEDOT
SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että keruuaineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.
NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.finlit.fi/tietosuoja