Chile – 50 vuotta vallankaappauksesta

Ihmisiä osoittamassa mieltään Senaatintorilla. Kuva: Angel Barrientos
Kuva: Angel Barrientos
Muistitietokeruu 15.1.–14.8.2023

Chilen sotilasvallankaappaus 1973 vaikutti monen suomalaisen mieleen ja maailmankuvaan. Etenkin koululaisille ja nuorille Chilen tapahtumat olivat jonkinlainen ajattelun käännekohta. Sotilasjuntan raakuus järkytti kaikenikäisiä ihmisiä riippumatta heidän poliittisesta kannastaan. Moni muistaa tarkasti mitä teki, tunsi tai ajatteli, kun kuuli Allenden kuolemasta, tai miten Santiagon stadion muuttui keskitysleiriksi.

Suomessa tuki Chilen kansaa kohtaan konkretisoitui solidaarisuustoimintana. Chilen pakolaiset otettiin meillä vastaan lämpimästi, ja myös kaupunkikuva muuttui, kun lattarimusiikki alkoi soida Helsingin ja muiden isompien kaupunkien kaduilla. Joku voi muistaa nuoren Mikko Alatalon uutisoinnin. Monelle Latinalaisen Amerikan kulttuuri ja runous aukesivat aivan uudella tavalla.

Kerro meille, miten sinä koit tämän ajan, sen tapahtumat ja niiden uutisoinnin Suomessa!

Osallistuitko solidaarisuuskampanjoihin tai -konsertteihin katsojana tai esiintyjänä? Olitko mukana järjestämässä solidaarisuustilaisuuksia? Muistatko mielenosoitukset? Aloitko seurata maailmanpolitiikkaa uudella tavalla Chilen tapahtumien jälkeen? Kerro kohtaamisista chileläisten pakolaisten kanssa.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä kulttuuritoimittaja Tiina Harpf ja Chile 50 v. -työryhmä. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2023 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 14.8.2023 mennessä

  • alla olevalla lomakkeella tai
  • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
    • merkitse kuoreen tunnus ”Chile”
    • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi kun niitä ei enää aineiston käsittelyssä tarvita. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.