Elämäni mediat ja yksi päivä mediaa

Lehteä lukeva nainen ja puhelin. Kuva: Jukka Timonen.
Kuva: Jukka Timonen
Kerro, miten käytit mediaa keskiviikkona 10.3.2021!

Median seuraaminen on osa arkeamme alati muuttuvassa maailmassa. Myös media muuttuu, samoin kuin suhteemme mediaan ja tavat, joilla mediaa – perinteistä tai digitaalista – käytämme.

Kaksikymmentä vuotta sitten järjestimme Yksi päivä mediaa -kirjoitustapahtuman, jossa yli 1500 vastaajaa kirjoitti mediapäivästään. Pyydämme sinua jälleen pitämään päiväkirjaa yhdestä mediapäivästäsi, keskiviikosta 10.3.2021, sekä kirjoittamaan lisäksi kokemuksistasi sinulle elämänaikana tärkeäksi muodostuneiden medioiden parissa.

Kirjoituskutsu on tarkoitettu kaikenikäisille – nuorille, aikuisille sekä ikääntyneille. Toivomme, että kuvaat päivän mediakokemustasi kattavasti ja kerrot suhteestasi elämäsi medioihin mahdollisimman henkilökohtaisesti. Medialla tarkoitamme sanoma- ja aikakauslehtiä, kaunokirjallisuutta, pelejä, elokuvia, televisiota, radiota sekä niiden sisältöä perinteisessä ja digitaalisessa muodossa, Internetiä kaikkine sisältöineen, kuten sosiaalista mediaa (esim. Twitter, Facebook, Instagram) ja sovelluksia sekä palveluita. Kirjoituksen pituus on vapaa.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä seurasit, katsoit, kuuntelit tai luit mediasta, miten viestit mediassa tai käytit mediaa keskiviikkona 10.3.2021?
 • Minkälaisia ajatuksia, tunteita ja toimintaa median käyttöösi liittyi tuona päivänä?
 • Mikä media on sinulle tärkeä jokapäiväisessä elämässä ja millaista elämä kyseisen median äärellä on ollut? Saat halutessasi kirjoittaa useammastakin mediasta elämäsi ajalta.
 • Minkälaisia ajatuksia ja tunteita sinulle tärkeään mediaan tai medioihin on liittynyt vuosien varrella? Mikä kyseisten medioiden ja niiden käytön merkitys on elämässäsi?
 • Onko suhteesi sinulle tärkeään mediaan muuttunut ajan kuluessa ja onko digitaalisuus muuttanut käyttämääsi muotoa tai suhtautumistasi siihen?
 • Millä tavalla sinun mediasi voi yllättää vai voiko se?

Keruun järjestävät yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Lapin yliopisto ja Helsingin yliopisto. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2021. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 10.4.2021 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Yksi päivä mediaa”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.