Hyvä vai paha pomo?

Shakkilauta. Kuva: Pixabay
Muistitietokeruu johtamiskokemuksista 15.8.2019–15.2.2020

Kutsumme sinut kirjoittamaan johtamiskokemuksistasi sekä johtamiseen liittyvistä mielikuvistasi tai havainnoistasi. Kerro meille, millainen johtaja olet tai siitä, miltä tuntui olla johdettavana. Kuvaile esimerkein, millaista sinun mielestäsi on hyvä tai huono johtaminen.

Voit tarkastella johtamista esimiehen, alaisen, kollegan, luottamushenkilön, työsuojeluvaltuutetun, henkilöstöasiantuntijan, johtamisen kehittäjän tai vaikkapa sivullisen roolissa. Kokemukset ja havainnot johtamisesta tai johdetuksi tulemisesta voivat liittyä työelämän ohella esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan, kouluun tai vapaa-aikaan.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Kerro kokemuksistasi johtajana. Mikä mielestäsi toimi ja mikä ei? Mihin pyrit ja mihin organisaatiosi pyrki? Missä onnistuit/onnistuitte ja missä et/ette? Millaisia seurauksia johtamisella oli? Mitä olisi kannattanut tehdä toisin?
 • Kerro esimerkkejä johdettavana olemisesta kokemustesi tai kuulemasi perusteella.
 • Miten hyvä johtaminen näkyi? Mikä johtamisessa oli erityisen esimerkillistä? Mikä herätti toivoa? Mikä johti onnistumiseen?
 • Miten huono johtaminen näkyi ja miltä se tuntui? Esiintyikö työpaikalla ristiriitoja, syrjintää, kieroilua, alistamista tai epäeettistä toimintaa? Tuliko johtamisessa esille narsistisia, sadistisia tai ahneuteen liittyviä piirteitä?
 • Miten esimiehen persoona vaikutti johtamiseen?
 • Kerro esimerkkejä muutoksen johtamisesta ja toteuttamisesta. Mikä onnistui tai epäonnistui? Mitä ihmiset kokivat? Millaiselta tuntui johtaa muutosta?
 • Kerro tarinoita johtamisen parantamisesta tai kehittymisestä.
 • Miten johtaminen on mielestäsi muuttunut työelämäsi aikana?
 • Mitä tarinoita, anekdootteja tai vitsejä olet kuullut johtajista?
 • Millaisia johtajien lempinimiä tai kuvaavia ilmaisuja olette käyttäneet eri johtajista? Mitä nämä sanat tai lausahdukset kuvaavat? Miten niitä on käytetty?

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, vanhempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähettämällä aineistot annat suostumuksesi niiden arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen arkiston sääntöjä noudattaen.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 15.2.2020 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Johtajat” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Johtajat".
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi. Nimeä ja yhteystietoja kysymme vastaajien palkitsemista sekä mahdollisia lupatiedusteluja varten. Tekstin julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Voit antaa luvan myös yhteystietojesi arkistointiin pysyvästi.

TAUSTATIEDOT
SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että keruuaineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.
NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.finlit.fi/tietosuoja