Iloa ja oppia elämään

Linnalan opisto / Marja-Leena Hasselqvist
Linnalan opisto / Marja-Leena Hasselqvist
Muistitietokeruu kansalais- ja työväenopistoista 15.3.–15.10.2019

Moni suomalainen on elämänsä aikana osallistunut kansalais- tai työväenopiston kursseille. Kursseilta haetaan niin virkistystä vapaa-aikaan kuin tukea työelämään. Osalle kansalaisopistosta
tulee jopa elämänmittainen harrastus.

Kansalaisopistot tarjoavat mm. taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kieli- ja kirjallisuuskursseja, kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita. Kansalaisopisto on voinut toimia nimellä kansalaisopisto, työväenopisto, opisto, vapaaopisto tai aikuisopisto.

Keräämme nyt muistoja opiskelusta kansalais- tai työväenopistoissa. Meitä kiinnostavat kokemukset elämän kaikista vaiheista opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta.

Kerro vastauksessa syntymävuotesi sekä paikkakunta tai -kunnat ja vuodet, joina olet kansalaisopistossa opiskellut tai opettanut.

Kirjoituksessa voit pohtia esimerkiksi seuraavia teemoja:

Tiedot ja taidot

 • Minkälaisia asioita olet opiskellut? Miksi?
 • Mikä merkitys oppimillasi asioilla on ollut elämässäsi?
 • Miten opiskelu on vaikuttanut hyvinvointiisi?
 • Millaista uutta osaamista opiskelu on tuonut? Missä yhteyksissä olet sitä hyödyntänyt?
 • Mitä sellaista haluaisit opiskella, mitä kurssivalikoimissa ei ole vielä ollut?

Opisto paikkana

 • Miten löysit tiesi kansalais- tai työväenopistoon?
 • Minkälaista opiskelu oli käytännössä? Miltä opistossa näytti?
 • Kerro jokin mieleenpainuva tai erityinen sattuma kursseilta.
 • Millaisia opettajia olet kursseilla kohdannut?

Yhteisöllisyys ja ihmiset

 • Oletko pitänyt yhteyttä kurssilla tapaamiisi ihmisiin myös kurssikertojen välissä tai kurssin jälkeen? Kerro millaisia ystävyyssuhteita kansalaisopistossa on syntynyt.
 • Oletko osallistunut opistolaisyhdistyksen toimintaan (kesäkodit, retket, illanvietot jne.)? Kerro niistä.
 • Millainen merkitys kansalaisopistolla on ollut paikkakuntasi elämään?

Jos olet opiskellut useina vuosina tai vuosikymmeninä

 • Minkälaiset asiat ovat muuttuneet vuosien varrella?
 • Mikä saa sinut aina uudelleen ilmoittautumaan kursseille?

Keruun järjestävät Kansalaisopistojen liitto KoL ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tuloksista tiedotamme keväällä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken yhden maksuttoman osallistumisen vapaavalintaisen kansalaisopiston kurssille (maks. 100 euroa) sekä Kansalaisopistot.fi-tuotepalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Tiedottaja Lauramaija Hurme, KoL, p. 040 573 1620, lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 15.10.2019 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Kansalaisopistot” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Kansalaisopistot”.

Jos lähetät vastauksen postitse tai liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi nimesi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika, ammatti ja lopuksi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi. Nimeä ja yhteystietoja kysymme vastaajien palkitsemista sekä mahdollisia lupatiedusteluja varten. Tekstin julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Voit antaa luvan myös yhteystietojesi arkistointiin pysyvästi.

TAUSTATIEDOT
SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että keruuaineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.
NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.finlit.fi/tietosuoja