Itsenäisen Suomen tieteen historia – muistitiedon ja kokemuskerronnan dokumentointihanke

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston etnologian osasto
Kuva: Pentti Sammallahti / SKS
Keruu 9.12.2022–31.8.2023

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) organisoivat yhdessä Suomen Tiedeseuran, Suomalaisen Tiedeakatemian, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan, Kansallisarkiston ja Suomen Historiallisen Seuran kanssa keruun, jonka kohteena ovat suomalaisten ja Suomessa vaikuttaneiden tieteenharjoittajien ja tutkijoiden kokemukset ja muistitieto. Keruu on osa laajempaa Itsenäisen Suomen tieteen historia -hanketta. Sen avulla kootaan tietoa siitä, miten Suomessa harjoitetun tieteen kehitys eri oppialoilla on tapahtunut. Näkökulma oppialoihin perustuu vastaajien itsensä laatimiin kuvauksiin aihepiiristä, jonka asiantuntijoita he ovat. ”Kirjoittamalla kertominen” on erinomainen keino hankkia tietoa ilmiöstä, jonka kehitykseen ja murroksiin kirjoittajat itse ovat osallistuneet. Tieteenharjoittajien kokemukset ovat arvokas lähde tutkittaessa tieteen kehitystä.

Kirjoitusten muoto on vapaa. Historiallisten tapahtumien lisäksi kirjoittajilta pyydetään näkemyksiä oman tieteenalansa muutoksesta ja kehittymisestä. Kirjoittamisen apuna voi käyttää seuraavia temaattisia jaotteluita:

  1. Kerro elämästäsi tieteen parissa: Minkä oppialan edustaja olet? Missä työskentelet tai olet työskennellyt ja mikä on erikoisalasi?
  2. Elämäkerta: millaisesta taustasta tulet ja miten päädyit tutkimuksen pariin?
  3. Arvioi oppi- ja tieteenalaasi: Mitkä ovat alan keskeiset kysymykset, isot tieteelliset muutokset ja tärkeimmät tapaukset? Merkittävät onnistumiset ja epäonnistumiset?
  4. Kuvaile oman alasi teoreettista ja metodologista kehitystä: mainitse keskeisiä nimiä ja yliopistoja, tutkimusinstituutteja tai maita, jotka ovat olleet tärkeitä alallasi ja erityisesti suhteessa omaan tutkijan työhösi.
  5. Arvioi tutkimusalasi tai oppiaineesi suhdetta yhteiskunnalliseen kehitykseen: Mitkä yhteiskunnalliset ilmiöt ja tapahtumat ovat vaikuttaneet tieteen tulkintoihin tai tapoihin tehdä tiedettä? Mainitse lähihistorian tapahtumia, ilmiöitä ja ratkaisuja, joilla on ollut yhteys tieteenalaasi.

Kirjoitusten yhteydessä SKS kysyy lupaa aineiston arkistointiin.     

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eija Stark, SKS:n arkisto; eija.stark@finlit.fi

 

Vastausohjeet:

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Jos lähetät vastauksen postitse tai liitetiedostona, kirjoita vastauksesi ensimmäiselle sivulle nimesi, yhteystiedot, syntymäaika ja ammatti. Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto voidaan arkistoida nimelläsi SKS:n arkistoon ja että aineistoa saa myöhemmin käyttää tutkimuksen hyväksi.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.