Joulupukki, vanha tuttu, puuhkalakki, karvanuttu

Joulupukki. Kuva: Visit Finland/Juho Kuva
Visit Finland/Juho Kuva
Kerro suomalaisesta joulupukista 15.10.2020–6.1.2021

Jokaisella suomalaisella on mielikuva joulupukista. Korvatunturin kuuluisimmasta asukkaasta keräsimme tietoa edellisen kerran 30 vuotta sitten. Joulupukkiin liittyvät muistot ja kokemukset kiinnostavat taas meitä. Millä tavalla suomalainen joulupukkiperinne on muuttunut viime vuosikymmeninä?

Kerro, millaisia ajatuksia suomalainen joulupukki sinussa herättää! Toivomme myös valokuvia joulupukista ja kohtaamisista joulupukin tai -tonttujen kanssa.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Milloin kuulit joulupukista tai tapasit hänet ensimmäistä kertaa? Mitä kohtaamisesta on jäänyt mieleesi?
 • Jos joulupukki ei käynyt kotonasi, vaikuttiko se joulutunnelmaan? Tunsitko jääväsi jostain paitsi?
 • Mitä joulupukista tai joulutontusta kerrottiin ja miten joulupukkiin suhtauduttiin lapsuudessasi? Mitä sisarukset, kaverit tai vanhemmat kertoivat joulupukista? Millaisia tunteita joulupukki tai tontut sinussa herättivät?
 • Millainen rooli joulutontuilla ja joulupukin muorilla on joulunvietossasi?
 • Miten joulupukki oli pukeutunut, kun näit hänet ensimmäisen kerran? Mitä pukki sanoi tai teki? Ovatko joulupukin ulkoasu tai käyttäytyminen muuttuneet vuosien kuluessa? Entä suhtautuminen pukkiin?
 • Millainen on mielestäsi hyvä joulupukki? Entä huono?
 • Muistatko milloin et enää uskonut joulupukkiin ja miksi et?
 • Maailma muuttuu joulupukin ympärillä. Miten jouluperinteesi ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä? Onko joulupukilla tai pitäisikö hänellä olla sanoma esimerkiksi lasten ja heikompiosaisten tai ympäristöasioiden puolesta?
 • Joulupukki tunnetaan melko hyvin ympäri maailmaa. Miten suomalainen joulupukki eroaa mielestäsi muiden maiden joulupukeista?
 • Miten joulupukkiperinnettä on perheessäsi tai tuttavapiirissäsi yhdistetty muiden kulttuurien joulun vieton tai muiden joulunajan juhlien tapoihin?
 • Kerro mieleenpainuvin joulupukkiin tai -tonttuihin liittyvä muistosi.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Joulupukkisäätiö. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2021. Arvomme kirjapalkintoja kaikkien vastaajien kesken.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 6.1.2021 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Joulupukki”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineiston arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.