Kaljut naiset

Hiukseton nainen. Kuva: Sara Tenhunen
Kuva: Sara Tenhunen
Keruu naisten hiuksettomuuden kokemuksista 1.3.–31.5.2021

Hiukset on nähty kulttuurissamme tärkeänä osana naiseutta – naisen kruununa. Kaikilla naisilla ei kuitenkaan ole hiuksia. Hiuksettomuus voi johtua sairauksista tai niiden hoidosta, omaehtoisesta pään ajelusta tai häpäisystä ja väkivallasta. Hiukseton nainen onkin edelleen osittainen tabu, minkä vuoksi hiuksettomuutta saatetaan peitellä ja hävetä. Ulkonäköä koskevat muuttuneet asenteet sekä muutokset sairauksien käsittelyssä ovat kuitenkin tuoneet naisten hiuksettomuuden hiljalleen osaksi julkista keskustelua.

Keräämme kokemuksia siitä, millaista on elää naisena ilman hiuksia. Kerro, miten hiuksettomuus näkyy arjessasi ja miten se on vaikuttanut elämääsi. Hiuksettomuuden ei tarvitse olla tämänhetkistä. Voit kertoa myös menneistä kokemuksistasi.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Hiuksettomuuden syyt: Millaisia syitä hiuksettomuutesi takana on? Onko hiuksettomuus oma valintasi vai johtuuko se esimerkiksi sairaudesta? Jos olet itse ajellut hiuksesi, mikä vaikutti päätökseesi? Kauanko olet ollut ilman hiuksia?
 • Kaljuuden peittäminen: Missä tilanteissa peität tai olet peittämättä hiuksettomuutesi, miksi? Käytätkö peruukkeja tai huiveja? Mistä hankit peruukkisi?
 • Oma kokemus: Millaisia tunteita hiuksettomuus on herättänyt sinussa? Miten hiuksettomuus vaikuttaa ajatuksiisi ulkonäöstä? Oletko saanut vertaistukea muilta hiuksettomilta, millaista? Miten oma suhtautumisesi kaljuuteen ja hiuksiin on muuttunut? Koetko, että sukupuoli määrittelee kokemustasi, miten?
 • Hiuksettomuuden hoito: Millaista tukea ja apua olet saanut hiuksettomuuteesi? Onko hiuksettomuuttasi hoidettu lääketieteen keinoin, miten?
 • Muiden reaktiot: Millaisia hiuksettomuuteen liitettyjä stereotypioita ja ennakkoluuloja olet kohdannut arjessasi? Entä millaisia kehuja tai negatiivista palautetta olet itse saanut? Millaisia muutoksia olet huomannut julkisessa keskustelussa naisten kaljuudesta?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja tohtorikoulutettava Johanna Latva Turun yliopistosta. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2021. Arvomme kirjapalkintoja kaikkien vastaajien kesken.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 31.5.2021 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Naisten hiuksettomuus”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.