Karjalaisuuksien jäljillä

Kesäinen kukkaketo
Kukkia Terijoella 2010. Kuva: Hanna Tuomivaara
Muistitietokeruu 15.3.–15.8.2023

Karjalaisuus merkitsee erilaisia perintöjä, muistoja ja kokemuksia, jotka nousevat esimerkiksi siirtokarjalaisuudesta, Itä-Karjalan karjalaisuudesta, itäsuomalaisuudesta tai karelianismista. Joillekin karjalaisuus merkitsee karjalan kieltä tai kysymystä oman kansan kohtalosta, toisille elävää murretta, erityistä heimoluonnetta tai suvun ruoka- ja käsityöperinteiden vaalimista. Luovutettu Karjala kiinnostaa yhä siirtokarjalaisia ja heidän jälkeläisiään. Ukrainan sodan myötä siirtokarjalaisten matkat entisille kotiseuduilleen ovat vaikeutuneet. Toisaalta viime vuosina karjalaisuuden ja suomalaisuuden suhde on ollut kiivaidenkin keskustelujen aiheena.

Toivomme nyt kirjoituksia karjalaisuuteen liittyvistä kokemuksista ja käsityksistä.

Kirjoita vapaasti ja omalla tyylilläsi. Voit käyttää apuna oheisia kysymyksiä.

 • Millainen on sinun Karjalasi ja karjalaisuutesi?
 • Millaisia muistoja sinulla on perheesi, sukusi tai naapurustosi karjalaisuudesta?
 • Mihin karjalaisiin yhteisöihin tunnet kuuluvasi ja mitä ne ovat merkinneet sinulle?
 • Miten ajattelet karjalaisuuden ja suomalaisuuden suhteesta?
 • Mitä ajatuksia sinulla on erilaisten karjalan kielen ja suomen kielen karjalan murteiksi kutsuttujen muotojen tilanteesta Suomessa, Venäjällä tai muualla?
 • Miten näet karjalaisuuden suhteen ortodoksisuuteen ja luterilaisuuteen?
 • Oletko sinä tai onko edustamasi yhteisö ollut tekemässä kotiseututyötä luovutetulla alueella? Millaisia muistoja sinulla on kotiseututyöstä tai ehkä pitäjäjuhlista sukusi entisillä kotiseuduilla? Millaista oli kanssakäyminen paikallisten asukkaiden tai viranomaisten kanssa?

Voit vastata suomeksi tai karjalaksi. Vastauksiin voi liittää myös valokuvia.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Karjalan liitto. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, p. 020 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. 

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 15.8.2023 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu. 
 • merkitse kuoreen tunnus "Karjala”
 • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.