Katsotaan Pikku Jättiläisestä!

Katsotaan Pikku jättiläisestä. Kuva: Lauri Julkunen
Muistitietokeruu Pikku Jättiläiseen liittyvistä muistoista ja kokemuksista 1.10.2019–31.1.2020

Yrjö Karilaan toimittama ja WSOY:n julkaisema Pikku Jättiläinen oli pitkään Suomen luetuimpia tietokirjoja, joka löytyi lähes joka kodista. Yleistietoa, listauksia ja erilaisia ohjeita yhdistelevää kirjaa markkinoitiin etenkin nuorille sopivana ajanvietteenä, joka tarjosi virikkeitä itseopiskeluun ja aineksia tietokilpailuihin. Pikku Jättiläisen ympärille perustettiin jopa oma kerhonsa. Keräämme nyt Pikku Jättiläiseen liittyviä muistoja.

Voit kirjoittaa omista tai lähipiirisi lukukokemuksista käyttäen apuna seuraavia kysymyksiä:

Lukijat

 • Mikä sai sinut lukemaan Pikku Jättiläistä? Minkälaiset asiat kiinnostivat siinä eniten?
 • Ketkä kirjaa lukivat eniten perheessäsi tai kaveripiirissäsi?
 • Minkä ikäisenä luit kirjaa?
 • Oliko Pikku Jättiläinen ainoa lukemasi kirja vai luitko muutenkin paljon?
 • Siirtyikö kirja ja sen lukeminen sukupolvelta toiselle?
 • Kuuluitko tai kuuluiko joku lähipiiristäsi Pikku Jättiläisen Kerhoon? Olitko hopea- tai kultamerkkijäsen?
 • Mitä kerhon toiminta käytännössä oli ja mitä se merkitsi sinulle?

Lukemisen tavat

 • Missä kirjaa yleensä luettiin? Kulkiko se matkoilla mukana?
 • Luitko kirjaa yksin vai yhdessä jonkun kanssa? Luettiinko kirjaa tai puhuttiinko siitä koulussa?
 • Aiheuttiko tai ratkaisiko kirja riitoja perheessänne tai kaveriporukassanne?
 • Luitko kirjaa ajankuluksi esim. armeijassa tai sairaalassa?
 • Laadittiinko kirjan pohjalta tietokilpailuja?
 • Tutustuttiko kirja sinut johonkin harrastukseen tai aihepiiriin?
 • Oliko kirjalla merkitystä ammatin- tai kouluvalinnassasi? Auttoiko vai haittasiko kirjan lukeminen koulunkäyntiäsi?
 • Oliko kirjassa joskus jotain omituista tai virheellistä tietoa?
 • Onko sinulle jäänyt mieleen joku yksittäinen tieto kirjan sisällöstä?

Kirja esineenä

 • Miten kirja hankittiin sinulle tai lähipiiriisi?
 • Missä kirjaa yleensä säilytettiin? Missä se on nyt?
 • Tehtiinkö kirjan sivuille muistiinpanoja vai varjeltiinko sitä?
 • Tutustuitko myös Urheilun, Maatalouden tai vastaaviin Pikku Jättiläisiin?

Keruun järjestävät SKS ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen väitöskirjatutkija, FM Lauri Julkunen. Tuloksista tiedotamme keväällä 2020. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Arvomme kaikkien osallistujien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita vastaukseesi nimi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli, koulutus, ammatti ja vanhempien ammatit. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, vanhempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähettämällä aineistot annat suostumuksesi niiden arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen arkiston sääntöjä noudattaen.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 31.1.2020 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Pikku Jättiläinen” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Pikku Jättiläinen".

 

Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi. Nimeä ja yhteystietoja kysymme vastaajien palkitsemista sekä mahdollisia lupatiedusteluja varten. Tekstin julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Voit antaa luvan myös yhteystietojesi arkistointiin pysyvästi.

TAUSTATIEDOT
SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että keruuaineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.
NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.finlit.fi/tietosuoja