Kesäleirimuistot

Teltta ja lapsia kesäleirillä 1960-luvulla
Kukonnotkon kesäleiri Heinolassa 1964. Museovirasto, JOKA Journalistinen kuva-arkisto, Itä-Häme
Muistitiedon keruu 15.8.2023–15.3.2024

Iloa, aurinkoa ja kavereita – vai sadetta ja koti-ikävää? Onko sinulla muistoja kesäsiirtolasta tai kesäleiriltä? Nyt haluamme kerätä niitä talteen kaikenikäisiltä leireille osallistuneilta, samoin heidän läheisiltään.

Sekä kunnallisia että yksityisiä kesäsiirtoloita oli täydessä toiminnassa jo Suomen itsenäistyessä. Sotien jälkeisenä aikana toiminta muuttui lakisääteiseksi. Vielä 1960-luvulla kaupunkilaislapset saattoivat viettää kesäsiirtoloissa kuukausia. Leirit ovat sittemmin lyhentyneet, mutta järjestäjien kirjo on laaja. Ikimuistoisia kokemuksia tarjoavat kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja yritykset. Millaisia nämä muistot ovat kokijoiden kertomina?

Kirjoita vapaasti ja omalla tyylilläsi. Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Missä kesäsiirtolassa tai millä kesäleireillä olet ollut? Minä vuosina? Minkä ikäinen silloin olit?
 • Miten leiriin valmistauduttiin ja miten sinne mentiin? Kerro kulkuneuvoista ja matkan tunnelmasta.
 • Millainen oli vastaanotto ja ensimmäinen päivä? Millainen oli tyypillinen päiväohjelma? Mikä puuha oli hauskinta ja mikä ikävintä?
 • Kerro jostakin erityisesti mieleen jääneestä päivästä tai tapahtumasta.
 • Muistele leirin kavereita ja sosiaalisia suhteita. Kerro kanssakäymisestä leirin henkilökunnan ja paikallisten asukkaiden kanssa.
 • Olivatko tytöt ja pojat yhdessä vai erikseen? Mitä muutoksia on tapahtunut?
 • Mitä leirillä laulettiin, mitä leikittiin? Mitä tarinoita ja vitsejä kerrottiin, mitä lempinimiä keksittiin?
 • Oletko ollut kesäsiirtolassa tai kesäleireillä töissä? Millainen kokemus se oli?

Jos sinulla on tallella esite tai muita leirin aikaisia asiakirjoja, voit liittää niitä kirjoituksesi mukaan.

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2024 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, p. 020 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus tai lupa. Jos lähetät vastauksen postitse tai liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi nimesi tai nimimerkkisi, yhteystiedot, syntymäaika ja ammatti. Yhteystiedot pyydämme kirjoittamaan eri sivulle kuin varsinaisen vastauksen.

Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon ja, että aineiston saa luovuttaa Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 15.3.2024 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus "Kesäleirit”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi kun niitä ei enää aineiston käsittelyssä tarvita. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.