Kokemuksia siirtomaista Suomessa

Kuva: SKS
Kuva: Sortavalan herkku-, hedelmä- ja siirtomaakauppa. SKS KRA.
Muistitietokeruu 1.2.–31.5.2021

Suomalaisten menneisyys kietoutuu muihin maihin ja kansoihin – aina kaukaisimpia maailmankolkkia myöten. Euroopan ulkopuolisia, usein siirtomaavallan alaisia alueita koskevaa tietoa päätyi Suomeen esimerkiksi lehtien, kirjojen, karttojen, mainosten sekä maailmaa kiertäneiden kertomusten välityksellä.

Keräämme omakohtaisia kertomuksia ja muistoja siitä, miten Euroopan siirtomaat ja kolonialismi näkyivät suomalaisessa arjessa 1900-luvulla. Muistathan mainita tapahtumien ajan ja paikan. Toivomme myös aihepiiriin liittyviä valokuvia.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä sanasta siirtomaa tuli mieleen?
 • Mistä sait tietoa siirtomaiden ihmisistä, kulttuureista ja tuotteista? Millaisia kirjoja, lehtiä, musiikkikappaleita, radio- ja tv-ohjelmia tai elokuvia muistat? Kuulitko lähetystyöntekijöiden tai muiden maailmaa kiertäneiden kertomuksia? Mitä kerrottiin ja millä tavoin?
 • Mistä kansoista ja kulttuureista välittyi tietoa ja mistä ei? Tuntuiko jokin kansa tai alue erityisen tutulta?
 • Millaisia mahdollisuuksia kaukaa tulleiden ihmisten kohtaamiseen oli Suomessa?
 • Miten siirtomaavaltaa ja kolonialismia käsiteltiin koulussa?
 • Millaisena muistat eurooppalaisen siirtomaavallan purkautumisen toisen maailmansodan jälkeen? Miten Afrikan ja Aasian maiden itsenäistymiseen suhtauduttiin Suomessa? Mitä ajateltiin rotusorrosta?
 • Millaisia muistoja sinulla on eksoottisten hedelmien, mausteiden tai muiden tuotteiden ostamisesta ja mauista? Pohdittiinko tuotteiden alkuperää? Puhuttiinko niiden tuottamiseen liittyvistä ongelmista?
 • Millaista siirtomaatavarakaupoissa oli, kuka siellä kävi ja mitä sieltä ostettiin? Muistatko kauppojen tai kauppiaiden nimiä?
 • Miten vieraat kansat ja luonto näkyivät makeis-, kahvi- tai muissa pakkauksissa ja tuotteiden nimissä? Millaisia ajatuksia ne herättivät?
 • Miten kolonialismi mielestäsi näkyy nykypäivänä Suomessa ja maailmalla?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Turun yliopiston kolonialismin historian tutkijaryhmä. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2021. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 31.5.2021 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Kolonialismi”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.