Koko vuosi koronaa

Kuva: Etävappu. Hannu Häkkinen, Museovirasto.
Kuva: Etävappu. Hannu Häkkinen, Museovirasto.
Keruu korona-ajan kokemuksista 12.3.–15.10.2021

Vuosi sitten keräsimme kokemuksia koronaviruspandemian alkuvaiheista. Koronakevät-keruu osoitti, miten monella tavalla korona muutti arkeamme ja että kokemuksemme kriisin keskellä eroavat toisistaan.

Kesällä rajoituksia purettiin ja syksyllä jaksettiin vielä varoa siinä toivossa, että virus pian kukistuisi. Alkuvuoden aikana on käynyt selväksi, ettei paluu normaaliin ole vielä näkyvissä. Meillä on edessämme uusi koronakevät. Kerro, miltä pandemian jatkuminen tuntuu!

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Millaisiksi vaiheiksi korona-aika muistoissasi jäsentyy? Miten suhtautumisesi koronaan on muuttunut vuoden aikana?
 • Miten suhtaudut rajoituksiin ja turvatoimiin? Millä tavoin olet pyrkinyt välttämään tartuntaa tai tartuttamista?
 • Oletko sinä tai joku lähipiirissäsi sairastunut koronaan? Millaisia tunteita ja reaktioita sairastuminen herätti?
 • Oletko tai onko joku lähipiirissäsi jo saanut koronarokotteen? Millaisia ajatuksia se herätti?
 • Millaisia ristiriitoja erilainen suhtautuminen koronaan on herättänyt lähipiirissä, ystävien kesken tai työpaikalla?
 • Onko koronaa mielestäsi vähätelty tai liioiteltu? Miten?
 • Miten suhtaudut erilaisiin näkemyksiin koronan alkuperästä ja vakavuudesta?
 • Mikä on yllättänyt koronavuoden aikana?
 • Onko korona-ajalla ollut positiivisia vaikutuksia elämääsi? Kerro parhaista oivalluksistasi!
 • Mitkä asiat ovat auttaneet jaksamaan? Mikä on tuntunut raskaimmalta? Muistele korona-ajan pahinta hetkeä.
 • Millaisia juhlia tai muita tilaisuuksia koronavuoteesi on mahtunut ja miten ne on järjestetty?
 • Minkä asioiden uskot korona-ajan myötä muuttuneen lopullisesti ja miksi? Mihin vanhaan tapaasi aiot palata heti, kun koronarajoitukset ja tilanne sen sallii?
 • Miten korona on vaikuttanut arkeesi, perhe-elämääsi, ystävyyssuhteisiisi, opiskeluusi tai työelämääsi? Jos pidät ajatuksistasi päiväkirjaa, lähetä se meille keruun päätyttyä.
 • Mitä odotat tulevaisuudelta?

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset varkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2021. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 15.10.2021 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Koko vuosi koronaa”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.