Kolin kutsu

Koli. Kuva: Jukka Timonen.
Kuva: Jukka Timonen.
Muistitietokeruu 1.10.2021–28.2.2022

Kolin kansallispuisto täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Kolilla on monia merkityksiä: se on kaikkien tuntema kansallismaisema, luonnonsuojelualue sekä loma- ja retkeilykohde. Koli on ollut taiteen innoittaja, ja siitä on kerrottu tarinoissa ja uskomuksissa. Koli on myös monille koti ja työpaikka.

Keräämme nyt Koliin liittyviä muistoja ja kokemuksia. Kerro, mitä Koli merkitsee sinulle! Toivomme vastauksia sekä paikallisilta asukkailta että vierailijoilta.

Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä Kolin maisema merkitsee sinulle?
 • Mitä Kolin kansallispuisto merkitsee sinulle? Onko sinulla muistoja Kolin kansallispuiston perustamisesta?
 • Oletko retkeillyt, harrastanut tai viettänyt vapaa-aikaa Kolilla? Kerro kokemuksistasi!
 • Oletko työskennellyt taiteilijana Kolilla tai osallistunut kulttuuritapahtumiin? Mihin?
 • Asutko Kolin kylällä tai Kolin lähistöllä? Millainen työ- ja asuinpaikka Koli on?
 • Oletko kuullut Koliin liittyviä tarinoita tai uskomuksia? Millaisia?
 • Onko Koli pyhä paikka? Kenelle ja millä tavalla?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Metsähallitus. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen.

Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2022. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
Jukka Timonen, SKS:n arkiston Joensuun toimipiste, p. 040 730 1739, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 28.2.2022 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Arkisto/Joensuun toimipiste, PL 111, 80101 Joensuu
  • merkitse kuoreen tunnus ”Koli"
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.