Leikin paikat

Kuva: Teuvo Kanerva, Museovirasto.
Teuvo Kanerva, Museovirasto.
Muistitietokeruu leikkipuistoista 1.9.2021–15.2.2022

Millaisia muistoja sinulla on leikkipuistoista tai -kentistä? Vietitkö lapsena aikaa leikkipuistoissa tai käytkö niissä lastesi kanssa? Oletko työskennellyt puistotätinä, leikinohjaajana tai suunnitellut työksesi leikkipuistoympäristöjä? Toivomme nyt kirjoituksia entisiltä ja nykypäivän leikkijöiltä, vanhemmilta, leikkikenttien henkilökunnalta ja leikkiympäristöjen suunnittelijoilta. Kerro omat muistosi!

Keruulla juhlistamme pian 110 vuotta täyttävää leikkipuistotoimintaa ja valotamme leikkiympäristöjen historiaa, nykypäivää ja merkitystä lapsille ja aikuisille.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

Lapsena leikkipuistossa

 • Millaisia olivat suosikkipuistosi? Missä ne sijaitsivat, mitä niissä tehtiin ja leikittiin? Mitä leikkivälineitä niissä oli? Mikä oli kiellettyä ja mikä sallittua?
 • Minkä ikäisenä ja keiden kanssa kävit leikkipuistoissa? Miten niihin kuljettiin?
 • Kuvaile leikkipuiston aistimaailmaa. Miltä siellä näytti, tuntui, tuoksui ja kuulosti?
 • Kerro leikkipuistojen aikuisista ja ohjatusta toiminnasta.

Aikuisena leikkipuistossa

 • Mikä merkitys leikkipuistoilla on ollut perheenne arjessa?
 • Miten usein olette käyneet niissä? Millainen on hyvä puisto? Miten niitä voisi kehittää?
 • Mitä puistot tarjoavat aikuisille?

Töissä leikkipuistossa

 • Kerro työstäsi leikkipuistossa. Millaista niiden arki on ollut? Kerro leikkipuistojen lapsista. Millaiset arvot ovat ohjanneet työtäsi? Millainen rooli vanhemmilla on ollut?
 • Kerro työstäsi lasten ympäristöjen suunnittelijana. Millaiset säädökset ovat ohjanneet työtäsi? Oletko saanut käyttää luovuuttasi? Millainen on hyvä leikkiympäristö?
 • Mikä on leikkipuistojen tulevaisuus?

Kerrothan vastauksessasi paikkakunnan ja vuosikymmenen, jolle muistosi sijoittuvat. Voit lähettää meille myös valokuvia ja piirustuksia.

Keruun järjestävät SKS sekä Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Essi Jouhki ja Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija Veera Moll. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2022 ja arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Essi Jouhki, essi.k.jouhki@jyu.fi
Veera Moll, veera.moll@aalto.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 15.2.2022 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Leikin paikat”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.