Minun Teiniliittoni

Kuva: Kari Hakli, Helsingin kaupunginmuseo
Kuva: Kari Hakli, Helsingin kaupunginmuseo
Muistitietokeruu Suomen Teiniliitosta ja koululaiselämästä 15.2.–15.6.2021

Olitko mukana Teiniliitossa tai paikallisessa teinitoiminnassa? Millaisia muistoja aika tuo mieleesi?

Kerro, miltä tuntuu nyt muistella teinitoimintaan liittyviä kokemuksiasi, nuoruutesi yhteiskunnallisia näkemyksiä ja niihin liittyviä valintojasi! Miten ne ovat vaikuttaneet elämääsi ja mikä merkitys niillä on ollut sinulle?

Keruu on avoin kaikille, jotka haluavat jakaa muistojaan. Olemme kiinnostuneita niin paikallisissa teinikunnissa toimineiden kuin Teiniliiton järjestötasollakin vaikuttaneiden kokemuksista.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Millaisia luokkatoverisi ja opettajasi olivat? Entä koulusi ilmapiiri? Muuttuiko se kouluaikanasi?
 • Miten, milloin ja miksi lähdit mukaan teinikuntaan ja millainen oli roolisi siinä?
 • Mitä ajattelit Suomen Teiniliitosta? Koitko sen omaksesi? Luitko Teinilehteä?
 • Osallistuitko valtakunnallisille teinipäiville, liittokokouksiin, kursseille, seminaareihin tai taksvärkkiin?
 • Mitä ajattelit maailmasta ja miten maailmankatsomuksesi kehittyi? Koitko erimielisyyksiä koulutovereidesi tai opettajiesi kanssa? Olitko mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa, kouluneuvostoissa tai koululaispolitiikassa?
 • Miten koulu ja kotiväki suhtautuivat teinitoimintaan?
 • Miten sukupuoliroolit määrittyivät teinitoiminnassa? Oliko sukupuolella väliä?
 • Mitä ajattelet Teiniliiton päättymisestä? Mikä mielestäsi aiheutti sen lopun?

Voit vastata omalla nimellä tai nimettömästi. Kerro vastauksessa oppikoulusi ja kuvaile myöhempää koulutus- ja ammattitaustaasi. Voit liittää mukaan myös teinivuosiin liittyviä valokuvia, päiväkirjoja, teinikalentereita tai kirjeitä.

Keruun järjestävät SKS sekä Koneen Säätiön rahoittama Turun, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen hanke Teiniliitto, vimma ja rakkaus – Tunneregiimin murros oppikoulumaailmassa 1960–75. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Kirjoitukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2021. Arvomme kirjapalkintoja kaikkien vastaajien kesken.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Teiniliitto, vimma ja rakkaus -hankkeen johtaja Ville Soimetsä, ville.soimetsa@utu.fi, puh. 029 450 3100

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 15.6.2021 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Minun Teiniliittoni”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.