Mitä on mielenterveys?

Kasvi. Kuva: Jukka Timonen, SKS.
Kuva: Jukka Timonen, SKS.
Muistitietokeruu 22.11.2021–21.4.2022

Miten sinä ymmärrät mielenterveyden? Aiheesta puhutaan paljon – sana voi esiintyä lehtiotsikoissa, verkossa tehtävissä testeissä ja itsehoito-oppaissa. Keräämme tietoja siitä, mitä mielenterveydellä oikeastaan tarkoitetaan nykyisin, mikä siihen vaikuttaa ja miten sen hoitaminen koetaan. Olemme kiinnostuneita mielenterveyteen liittyvistä arkisista käsityksistä, sairastaneiden ja omaisten kokemuksista, mielenterveysjärjestötyöstä sekä terveydenhoitoalan työntekijöiden
näkemyksistä. Kerro omat muistosi!

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä on hyvä mielenterveys? Miten sitä voi ylläpitää? Mikä sitä uhkaa?
 • Miten mielenterveydestä mielestäsi keskustellaan?
 • Tulevatko mielenterveyden ongelmat kuulluiksi? Miten niistä kärsiviä kohdataan?
 • Millaisia mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä sinä tai läheisesi olette kohdanneet? Onko sinulla mielenterveysongelmiin tai muistisairauksiin liittyviä kokemuksia? Miten ympäristö on suhtautunut niihin?
 • Mistä näet mielenterveyden ongelmien johtuvan? Johtuvatko ne esimerkiksi ympäristöstä, henkilökohtaisista valinnoista vai perinnöllisistä syistä?
 • Ovatko mielenterveyden ongelmat lisääntyneet ja miksi?
 • Miten hyvin mielenterveysongelmia tunnistetaan ja hoidetaan? Mitä ajattelet mielenterveyspalveluista?
 • Miten näet koronapandemian vaikuttaneen mielenterveyteen?
 • Miten internet vaikuttaa mielenterveyteen? Tunnetko verkossa annettavia mielenterveyspalveluita? Vaikuttavatko verkossa käytävät keskustelut myönteisesti tai kielteisesti mielen hyvinvointiin?
 • Oletko ollut mukana mielenterveysjärjestöjen toiminnassa? Onko sinulla kokemuksia vertaistuesta?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Mielenterveyden keskusliitto ja tutkija Anna Kinnunen. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2022 ja arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
Jukka Timonen, SKS:n arkiston Joensuun toimipiste, p. 040 730 1739, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 21.4.2022 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Arkisto/Joensuun toimipiste, PL 111, 80101 Joensuu
  • merkitse kuoreen tunnus ”Mielenterveys"
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.