Muistatko vielä poljettavan ompelukoneen?

Ompelukone. Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay
Muistitietokeruu 15.2.–15.6.2020

Muistatko, kuinka äiti tai isoäiti ompeli poljettavalla ompelukoneella? Tai kuinka itse opit käyttämään sitä ja valmistamaan vaatteita? 1900-luvulla Suomessa myydyin ompelukone oli Singer-merkkinen, mutta käytössä on ollut muitakin merkkejä, kuten Tikka ja Husqvarna.

Keräämme muistoja ja kokemuksia poljettavista ompelukoneista kodeissa 1900-luvulla. Voit kertoa omista ompelumuistoistasi tai sivustaseuraajana ompelukoneen käyttämisestä perheessäsi, suvussasi tai lähipiirissäsi. Otamme vastaan myös valokuvia.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Milloin ja mistä ompelukone hankittiin? Minkä merkkinen se oli? Oliko naapureilla ja tuttavien kodeissa vastaavia ompelukoneita?
 • Kuka kodissa pääasiassa käytti konetta? Miten sillä opittiin ompelemaan?
 • Millaista opastusta ompelukoneen teknisessä käyttämisessä oli tarjolla?
 • Miten kone toimi? Miten sitä huollettiin? Mistä hankittiin tarvittavia varaosia?
 • Millaisia ompelutöitä koneella tehtiin (korjaukset, perheen-jäsenten ja omien vaatteiden ompelu)? Kuinka vaativia ompelutöitä koneella oli mahdollista tehdä?
 • Käytettiinkö konetta ansiotarkoituksessa? Miten?
 • Missä huoneessa ompelukone sijaitsi?
 • Millaisia muistoja sinulla on ompelukoneen äänestä?
 • Entä ulkonäöstä?
 • Mitä nimityksiä koneesta käytettiin?
 • Oliko kotonasi myös sähkökäyttöinen ompelukone?
 • Missä vaiheessa sellainen hankittiin?
 • Missä poljettava ompelukone on nykyisin ja käytetäänkö sitä vielä? Onko kone ylipäänsä vielä tallessa?
 • Millaisia muita muistoja ompelukoneeseen liittyy?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Elise Tarkoma, joka hyödyntää vastauksia opinnäytetyössään. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 15.6.2020 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi
  • merkitse aihekenttään tunnus ”Ompelukone"
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Ompelukone”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineiston arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.