Pakolaismatkalla

Pakolaismatkalla
Kirjoituskilpailu 15.1.–15.5.2021

Oletko tullut pakolaisena tai turvapaikanhakijana Suomeen? Kerro kokemuksistasi kotimaasi jättämisestä ja vaiheistasi sen jälkeen! Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden matkoista Eurooppaan on kirjoitettu julkisuudessa paljon, mutta matkan tehneiden omat kertomukset ovat jääneet sivuun. Haluamme tallentaa näitä kertomuksia, jotta ne eivät unohtuisi.

Toivomme kirjoituksia eri ikäisinä ja eri aikakausina pakolaismatkan kokeneilta. Kaikenlaiset kertomukset ovat tervetulleita. Voit kirjoittaa omalla kielelläsi.

Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

 • Milloin saavuit Suomeen? Minkä ikäinen olit?
 • Milloin ja millaisissa olosuhteissa lähdit matkalle? Oliko lähtö äkillinen vai ehditkö suunnitella sitä? Mitä otit mukaan lähtiessäsi? Kenen kanssa lähdit? Mihin aikaan vuodesta ja vuorokaudesta lähdit?
 • Millaisia tunteita ja ajatuksia kodin jättämiseen liittyi?
 • Milloin tiesit, että päätyisit Suomeen? Mitä mielikuvia, tietoa tai odotuksia sinulla oli Suomesta?
 • Mitä reittiä matkasi kulki? Mitä kulkuvälineitä käytit matkalla? Millaisia ystävyys- tai muita sosiaalisia suhteita matkan varrella syntyi?
 • Kuinka kauan matkasi kesti? Mitkä vaiheet, paikat tai tuntemukset matkan aikana ovat erityisesti jääneet mieleesi?
 • Millaisia muistoja sinulla on saapumisesta Suomeen?
 • Millä tavalla matkakokemus on vaikuttanut sinuun ja elämäsi kulkuun?
 • Missä kotisi on tänä päivänä?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomen Akatemian rahoittama hanke Pakolaismatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista (Oulun yliopisto).

SKS kartuttaa, säilyttää ja välittää moniäänistä kulttuuriperintöä, ja sen osaksi haluamme tallentaa myös sinun kertomuksesi. Tutustu SKS:n toimintaan (www.finlit.fi).

Kirjoituskilpailun pääpalkinto on 500 euroa ja lisäksi jaamme kolme 200 euron arvoista tunnustuspalkintoa. Tuloksista tiedotamme syksyllä 2021.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Vastauslomake englanniksi: Refugee journeys
Keruuesitteet (pdf): suomi, englanti, somali, arabia, farsi ja sorani

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 15.5.2021 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Pakolaismatkat”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.