Pendelöity arki

Kuva: Soile Laaksonen, VR Group
Kuva: Soile Laaksonen, VR Group
Muistitietokeruu työssä käymisestä kotipaikkakunnan ulkopuolella 1.11.2019–30.3.2020

Pendelöinti, sukkulointi eli työssä käyminen oman kotipaikkakunnan ulkopuolella on ollut jo pitkään vakiintunut osa suomalaista arkea: 1980-luvun jälkeen kolmasosa suomalaisista työssäkäyvistä on käynyt töissä oman asuinkuntansa ulkopuolella. 2000-luvulla sekä pendelöinnin määrä että kuljetut etäisyydet ovat kasvaneet ja pendelöinti sekä ulkomaille että ulkomailta on yleistynyt.

Kerro tarinasi pendelöinnistä osana elämääsi. Kuvaa muistojasi mahdollisimman monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti. Kirjoituksessasi voit hyödyntää alla olevia kysymyksiä:

 • Miten päädyit pendelöimään? Mistä olet pendelöinyt ja minne? Millä kulkuvälineillä matkaa kuljit, miksi valitsit näin? Kerro millaiseksi arkesi muodostui.
 • Mitä odotuksia sinulla oli aloittaessasi pendelöinnin? Miten pendelöinti on muuttanut elämääsi? Kuinka paljon aikaa sinulla menee työmatkoihin? Miten kulutat aikaa pendelöidessäsi?
 • Millainen työyhteisö sinulle pendelöijänä rakentui? Kuljitko kimppakyydeillä tai muodostuiko työmatkalle omaa yhteisöä? Miten pendelöinti vaikutti työyhteisössä olemiseen tai työkaveruuteen?
 • Oletko henkilö, jonka perheessä joku pendelöi? Kerro millä tavalla pendelöinti on vaikuttanut arkeesi ja kokemukseesi parisuhteesta, vanhemmuudesta tai perhe-elämästä?
 • Kohtasitko vakavan sairauden tai vammautumisen pendelöidessäsi? Millaisia hankaluuksia pendelöintiisi on liittynyt? Kuka auttaa ja hoitaa terveytensä menettänyttä pendelöijää?
 • Työtehtävät ovat määräaikaistuneet ja pirstaloituneet ja pendelöintiä tarjotaan ratkaisuksi niille, joilla ei ole töitä asuinpaikkakunnallaan. Mitä ajattelet tästä?
 • Mitä hyviä ja huonoja puolia pendelöinnissä on? Miten jaksoit pendelöidä ja kuinka pitkään? Oliko työmatkaan suhtautumisessa erilaisia kausia (vaihtuvat vuodenajat, työajat)?
 • Millaisia neuvoja haluat antaa pendelöintiä suunnittelevalle?
 • Millaisin tuntein muistelet pendelöintiä?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja tutkijat Suvi Ronkainen (Lapin yliopisto), Eerika Finell (Tampereen yliopisto) ja Vilma Hänninen (Itä-Suomen yliopisto).

Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita vastaukseesi nimi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähettämällä aineistot annat suostumuksesi niiden arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen arkiston sääntöjä noudattaen. Muista aineistoluovutuksista ota yhteyttä arkisto@finlit.fi.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 30.3.2020 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Pendelöinti” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Pendelöinti”.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi. Nimeä ja yhteystietoja kysymme vastaajien palkitsemista sekä mahdollisia lupatiedusteluja varten. Tekstin julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Voit antaa luvan myös yhteystietojesi arkistointiin pysyvästi.

TAUSTATIEDOT
SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että keruuaineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.
NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.finlit.fi/tietosuoja