Punkit tulevat!

Puutiainen. Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay
Muistitietokeruu puutiaisista 15.4.–30.9.2019

Puutiaiset, tuttavallisemmin punkit, ovat olleet vahvasti esillä julkisessa keskustelussa viime vuosikymmenten ajan. Näiden pikkuruisten eläinten menneisyys Suomen alueella ulottuu kuitenkin paljon pidemmälle. Suomessa esiintyvistä puutiaisista löytyy mainintoja jo 1800-luvulla kirjoitetuista teksteistä.

Keräämme tietoa ja kertomuksia kohtaamisista puutiaisten kanssa erityisesti 1900-luvulla. Voit kertoa vapaasti omista puutiaisiin liittyvistä muistoistasi käyttäen apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Kuinka usein ja missä päin Suomea olet nähnyt puutiaisen?
 • Kuvaile, miten sukulaistesi ja tuttaviesi keskuudessa suhtaudutaan puutiaisiin. Onko suhtautumistapa muuttunut ajan kuluessa?
 • Onko puutiainen koskaan kiinnittynyt sinuun? Oletko saanut puutiaisten levittämiä sairauksia, ja miten olet hoitanut sairautta? Oletko ottanut rokotuksen tai päättänyt jättää ottamatta – kerro miksi?
 • Tiedätkö, miten ihmisiin kiinnittyneihin puutiaisiin on suhtauduttu eri aikoina? Miten puutiaiset poistettiin ennen punkkipihtien yleistymistä? Aiheuttiko punkin poistaminen huolta?
 • Kerro, millaisiin uutisiin ja kirjoituksiin puutiaisista olet törmännyt. Missä medioissa keskustelua on käyty ja millaista se on ollut?
 • Millaisissa ympäristöissä punkkien on historian saatossa oletettu eläneen? Miten ihmiset ovat eri aikoina suhtautuneet tällaisiin ympäristöihin?    
 • Onko puutiaisten elinympäristöissä tapahtunut mielestäsi muutoksia, ja miten arvioit niiden vaikuttaneen puutiaisten esiintymiseen? Ovatko ilmastonmuutos ja muut ympäristömuutokset mielestäsi vaikuttaneet puutiaisten esiintymiseen? Miten arvelet käyvän tulevaisuudessa?
 • Mihin toisiin eläimiin olet nähnyt puutiaisen kiinnittyneen? Miten muihin kuin ihmisiin kiinnittyneisiin puutiaisiin on suhtauduttu eri aikoina? Miten eläimiin, joihin punkit ovat kiinnittyneet, on suhtauduttu? Miten punkkien poistaminen muista eläimistä on tehty eri aikoina? Miten puutiaisten kiinnittymistä on pyritty ehkäisemään?
 • Pitäisikö puutiaisten määrää Suomessa vähentää? Miten ja miksi?
 • Millaisena näet puutiaisten, ihmisten ja muiden eläinten yhteiselon tulevaisuuden Suomessa?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja tutkija Otto Latva. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Vastausohjeet

Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, vanhempia muistelutekstejä, ja haastatteluita. Lähettämällä aineistot annat suostumuksesi niiden arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen arkiston sääntöjä noudattaen.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 30.9.2019 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Puutiaiset” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Puutiaiset".
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi. Nimeä ja yhteystietoja kysymme vastaajien palkitsemista sekä mahdollisia lupatiedusteluja varten. Tekstin julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Voit antaa luvan myös yhteystietojesi arkistointiin pysyvästi.

TAUSTATIEDOT
SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että keruuaineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.
NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.finlit.fi/tietosuoja