Säästöpossusta osakesäästötiliin

Kuva: Katri Kivilaakso, SKS.
Muistitietokeruu rahasta ja säästämisestä 1.11.2021–31.3.2022

Millainen on suhteesi rahaan? Suomi on vaurastunut viime vuosikymmeninä. Säästöpossujen sijaan pankit tarjoavat mahdollisuutta sijoittamiseen. Samaan aikaan Suomessa on suuri joukko ihmisiä, joilla on vaikeuksia tulla toimeen. Meitä kiinnostaa suomalaisten suhde rahankäyttöön ja säästämiseen. Kerro omista tai läheistesi kokemuksista!

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Miten raha vaikuttaa arkeesi ja elämänvalintoihisi?
 • Millainen suhde sinulla on rahaan? Mitä tunteita raha-asiat sinussa herättävät? Jos suhteessasi rahaan on tapahtunut muutos, kerro milloin ja millä tavalla.
 • Millainen suhde isovanhemmillasi tai vanhemmillasi oli rahankäyttöön, säästämiseen, velkaan tai sijoittamiseen? Puhuttiinko kotonasi rahasta ja millä tavalla?
 • Mitä vanhampasi opettivat sinulle taloudenpidosta ja mitä itse olet opettanut lapsillesi?
 • Miten suhtaudut pikavippeihin? Miksi?
 • Kenen kanssa puhut rahasta ja kenen kanssa et?
 • Vaikuttaako taloudellinen tilanteesi sosiaalisiin suhteisiin ystävien ja sukulaisten kesken?
 • Tunnetko köyhiä tai hyvin varakkaita ihmisiä? Mistä ajattelet vähävaraisuuden tai vaurauden johtuvan?
 • Kerro varallisuudessasi tapahtuneista muutoksista. Mitä tapahtui ja minkä seurauksena – ja mitä siitä seurasi?
 • Millaisia oivalluksia olet tehnyt omasta suhteestasi rahaan?
 • Jos haluat vaurastua, kerro miksi. Jos raha ei ole sinulle tärkeää, kerro miksi ei.
 • Millä tavalla ja mihin säästät tai sijoitat? Millaisia periaatteita sinulla on säästämisestä ja sijoittamisesta?

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2022. Arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 31.3.2022 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Raha”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.