Stalinin vainojen muistot

Kuva: Jukka Timonen
Muistitietokeruu 27.1.–31.5.2020

Stalinin vainoissa kuoli tai katosi arvioiden mukaan 8 000–25 000 kansanvihollisena pidettyä suomalaista. Lukumäärä on samaa luokkaa kuin sisällissodan punaisten uhrien tai talvisodassa kaatuneiden määrä. Suomessa vainojen uhreja on tutkittu ja heistä kirjoitettu suhteellisen vähän. Tallentamatta ovat kertomukset ja muistitieto siitä, miten Stalinin vainoissa kuolleita tai kadonneita on suvuissa muisteltu ja miten heidän vaiheitaan on vuosikymmenten kuluessa yritetty selvittää. Vainojen uhreihin kuului mm. Suomesta tai Pohjois-Amerikasta Neuvostoliittoon muuttaneita kommunisteja, sisällissodasta paenneita punaisia sekä Neuvostoliiton alueella asuneita vähemmistöjä kuten inkerinsuomalaisia.

Kerro muistosi Stalinin vainoissa kuolleista tai kadonneista henkilöistä ja heidän vaiheistaan!

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

  • Kerro sukuusi tai muuhun sukuun liittyvä kertomus Stalinin vainoissa tapetusta tai kadonneesta henkilöstä tai perheestä. Kerro, milloin uhriksi joutunut oli syntynyt, mikä hänen ammattinsa oli, miten hän oli päätynyt Neuvostoliittoon ja mitä hän teki siellä?
  • Puhuttiinko aiheesta paljon perheesi/sukusi piirissä? Miten aiheesta puhuttiin?
  • Keneltä, millä tavalla ja missä yhteydessä kuulit kertomuksen? Millaisia tunteita kertomukseen liittyi?
  • Onko suvussasi henkilö, jonka osallisuus vainoihin on epäselvä – kerro, mitä hänen tarinastaan tiedetään?
  • Millä tavalla vainojen uhrien vaiheita on yritetty suvussasi selvittää? Kuka selvitystä teki? Jos viranomaisiin oltiin yhteydessä, mitä he vastasivat? Millaisia tunteita saadut tiedot tai yritykset selvittää sukulaisten vaiheita ovat herättäneet?
  • Millaiseksi julkinen puhe Stalinin vainoista tai niiden uhreista on perheessäsi tai suvussasi koettu?

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Jos sinulla on hallussasi kertomukseen liittyvää alkuperäisaineistoa, kuten kirjeitä, ja haluat luovuttaa ne SKS:n arkistoon, ilmoita siitä alla olevalla lomakkeella tai ota yhteyttä arkisto@finlit.fi.

Ilmoita myös, jos voimme ottaa sinuun yhteyttä, mikäli keruuta seuraa jatkohanke, jossa toteutetaan haastatteluita tai kerätään lisätietoa aiheesta.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Kirjoita vastaukseesi nimi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Liitä mukaan suostumuksesi aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä sen käyttöön arkiston sääntöjä noudattaen.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 31.5.2020 mennessä

  • alla olevalla lomakkeella tai
  • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Stalinin vainot” tai
  • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Stalinin vainot”.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Lisätietoja aineistojen käytöstä
YHTEYSTIEDOT
Kysymme yhteystietoja, koska arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja. Edellä kysyimme myös lupaa yhteydenottoihin mahdollisiin jatkohankkeisiin ja aineistoluovutuksiin liittyen. Tämän lisäksi SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla.

Mikäli vastauksesi arkistoidaan nimimerkillä etkä ole antanut lupaa jatkoyhteydenottoihin, hävitämme yhteystietosi palkinnan jälkeen. Tämän jälkeen vastaustasi on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.