Suhteeni metsään

Kuva: Timo Kilpeläinen, LUSTO – Suomen Metsämuseo
Kuva: Timo Kilpeläinen, LUSTO – Suomen Metsämuseo
Muistitietokeruu suomalaisten metsäsuhteesta 15.1.–15.10.2020

Metsä on osa suomalaisten elämää. Se herättää tunteita ja ajatuksia, monet kokemukset ja muistot liittyvät metsään. Kerro omasta, perheesi ja yhteisösi metsäsuhteesta. Otamme vastaan myös valokuvia tietoineen (aihe, aika ja kuvaaja). Apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

Metsä elämänvaiheissani

 • Millaisia kokemuksia sinulla on metsästä?
 • Miten metsä on osa asuinympäristöäsi, työtäsi, harrastuksiasi ja sukusi historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta? Mitä metsässä on tehty?
 • Omistatko metsää? Oletko työskennellyt metsään liittyvällä alalla? Miten nämä asiat näkyvät metsäsuhteessasi?

Kokemuksia ja käsityksiä metsästä

 • Mikä merkitys metsällä sinulle on? Mikä siinä on arvokasta?
 • Millainen on elämäsi metsäkokemus? Mitä kokemuksia olet kuullut lähipiiristäsi?
 • Millainen on mielimetsäsi ja miksi? Mitä teet siellä? Liittyykö siihen muistoja, tunteita tai ajatuksia?
 • Millainen on lähimetsäsi? Mitä teet siellä?
 • Kuvaile puuta, jolla on erityinen rooli elämässäsi. Miksi se on sinulle tärkeä?
 • Mikä on mielestäsi metsää? Mitä ajattelet luonnontilaisista, vanhoista, talous-, kaupunki- tai muista metsistä?
 • Millaisesta metsästä et pidä? Miksi?

Metsä yhteiskunnassa

 • Mitä ajattelet nykyisestä metsäkeskustelusta? Onko se muuttunut? Miten?
 • Mitä ajattelet nykyisestä metsänkäsittelystä ja -käytöstä?
 • Mikä sinua huolettaa, mistä iloitset metsiin liittyen?
 • Millainen on ihmisen asema/paikka luonnossa?
 • Millainen on metsän ja ihmisen suhde nykyisin? Miten se on muuttunut?

Tulevaisuus

 • Ovatko metsien merkitykset ja käyttö muutoksessa? Miten?
 • Mitä ajattelet metsien tulevaisuudesta?
 • Millaisen metsäsuhteen haluaisit välittää eteenpäin?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke ja LUSTO – Suomen Metsämuseo. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2021. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke, metsäsuhteita.fi/tutkimus/

Vastausohjeet

Kirjoita vastaukseesi nimi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähettämällä aineistot annat suostumuksesi niiden arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen arkiston sääntöjä noudattaen. Muista aineistoluovutuksista ota yhteyttä arkisto@finlit.fi.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 15.10.2020 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Metsä” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Metsä”.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi. Nimeä ja yhteystietoja kysymme vastaajien palkitsemista sekä mahdollisia lupatiedusteluja varten. Tekstin julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Voit antaa luvan myös yhteystietojesi arkistointiin pysyvästi.

TAUSTATIEDOT
SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että keruuaineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä vastaajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.
NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: www.finlit.fi/tietosuoja