Sukupolvien välinen kuilu

Kirjoituskone, keskeneräisiä lauseita, sukupolvien välinen kuilu
Kuva: Sakari Korpikallio
Keruu eri sukupolvia koskevista ajatuksista. 15.11.2022–14.4.2023

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon on tallennettu kulttuuriperintöä vuosisatojen varrelta. Osa kulttuurisista ilmiöistä jää menneisyyteen, toiset toistuvat aika ajoin, jotkut puolestaan tuntuvat kestävän ikuisesti. Eräs tällainen ikuinen ilmiö tuntuu olevan sukupolvien toisaalta kunnioittava, toisaalta karsastava suhtautuminen edeltäjiinsä ja seuraajiinsa.

Onko vanhoissa viisaus ja nuorissa tulevaisuus – vai onko sittenkin nuoriso pilalla ja vanhukset pihalla? Kerro omat muistosi, ajatuksesi ja käsityksesi siitä, kuinka eri-ikäiset ihmiset suhtautuvat toisiinsa erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa. Oletko havainnut, että suhtautuminen olisi muuttunut eri aikoina? Asennoidutaanko toisiin sukupolviin eri tavalla työelämässä ja vapaa-ajalla?

Kirjoita omasta näkökulmastasi ja omalla kielelläsi. Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä.

 • Millaista suhtautumista ja käyttäytymistä olet huomannut sukupolvien välillä? Kerro tilanteista, joissa tämä on näkynyt. Voit kertoa omakohtaisista kokemuksistasi tai asioista, joista olet kuullut puhuttavan.
 • Kuvaile suhtautumista. Onko se myönteistä vai kielteistä?
 • Oletko havainnut ajan kuluessa muutosta asiassa? Liittyykö muutos itseesi tai toimintaympäristöösi, vai onko kyse jostain laajemmasta?
 • Oletko huomannut sukupolvien välillä eroavaisuuksia kielenkäytössä, käytöstavoissa, mieltymyksissä tai muussa? Kerro missä ja millä tavalla.
 • Milloin oivalsit kiinnittäväsi huomiota edellä mainittuihin eroavaisuuksiin? Entä onko oma asemasi kuviossa muuttunut? Milloin ja miten ymmärsit muutoksen tapahtuneen?
 • Mistä ajattelet mahdollisten vastakkainasettelujen johtuvan? Entä mikä voisi aiheuttaa myönteisen kehityksen sukupolvien välisissä suhteissa?

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2023 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, p. 020 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 14.4.2023 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus "Sukupolvet”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.


LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.