Varuskuntamuistot

Varuskunta-alueen pääportti. Kuva: Tapani Flyktman
Kuva: Tapani Flyktman
Muistitietokeruu 1.10.2020–28.2.2021

Suomen varuskuntajärjestelmä vakiintui 100 vuotta sitten, kun tilapäisesti sijoitettuja ja rajalla olleita joukkoja alettiin sijoittaa pysyviin varuskuntiin. Sadan vuoden ajan varuskunnat ovat olleet paitsi asepalveluksen suorituspaikkoja myös työpaikkoja ja asuinyhteisöjä, joita ovat muovanneet sodan ja rauhan ajat, sotilasammattien muuttuminen ja yhteiskunnan rakennemuutos. Ne ovat luoneet ympäristöihinsä taloudellista ja sosiaalista toimeliaisuutta, ja siksi niiden lakkauttamiset on koettu paikkakuntia heikentävinä iskuina.

Keräämme nyt kaikkiin Suomen varuskuntiin liittyviä muistoja. Kirjoita kokemuksistasi!

Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Millaisia muistoja sinulla on varusmiesajasta, varuskunnasta tai sotilaskodista?
 • Oletko kuulunut varuskunnan kantahenkilökuntaan tai työskennellyt varuskunnassa siviilinä?
 • Oletko suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen? Kerro kokemuksistasi!
 • Miten naisten asepalvelus ja pääsy sotilasuralle on vaikuttanut varuskuntaelämään?
 • Onko perheenjäsenesi työskennellyt varuskunnassa? Millaisia muistoja sinulla on siitä?
 • Oletko asunut varuskunta-alueella henkilökunnan jäsenenä, puolisona tai lapsena?
 • Millainen varuskunta oli asuinpaikkana? Onko sinulla muistoja asumisoloista ja yhteisöstä?
 • Kuinka varuskuntaelämä on muuttunut aikojen kuluessa?
 • Onko perheessäsi tai suvussasi säilynyt varuskuntamuistoja aiemmilta vuosikymmeniltä?
 • Oletko asunut varuskuntapaikkakunnalla? Mitä varuskunta on merkinnyt paikkakunnan asukkaille, ja miten se on vaikuttanut ympäristön elämään?
 • Onko sinulla muistoja lakkautetusta varuskunnasta? Miten lakkauttaminen koettiin paikkakunnalla?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien Perinneyhdistys, Sotilasperinteen Seura, Suomen Sotahistoriallinen Seura, Suomen Sotilassosiologinen Seura ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2021. Arvomme kirjapalkintoja kaikkien vastaajien kesken.

Lisätietoja:
Jukka Timonen, SKS:n arkiston Joensuun toimipiste, p. 040 730 1739, jukka.timonen@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 28.2.2021 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Arkisto/Joensuun toimipiste, PL 111, 80101 Joensuu
  • merkitse kuoreen tunnus ”Varuskuntamuistot”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineiston arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.