Vesivoimarakentamisen muistot

Vesivoimalaitos ja sen rakentaminen
Kuva: Tauno Stenroth
Muistitietokeruu 15.9.2022–15.8.2023

Huom! Keruuaikaa jatkettu 15.8.2023 asti.

Vesivoimarakentaminen eli voimalaitosten rakentaminen jokiin on muuttanut jokivarsien kulttuuriympäristöjä sekä jokiluontoa merkittävästi. Samalla se on tuonut jokivarsien kyliin ja kaupunkeihin työtä, edistänyt maan sähköistämistä ja teollistumista sekä hyvinvointivaltion kehitystä.

Keräämme nyt muistoja voimalaitosten rakentamisesta ja niiden rakentamisen vaikutuksista ympäristöön. Oletko itse ollut rakennustyömaalla töissä tai seurannut rakentamista ja sen seurauksia sivusta? Oletko kuullut aiheesta esimerkiksi vanhempiesi tai isovanhempiesi kertomana? Minkälaisia ajatuksia ja tunteita voimalaitokset tai niiden rakentaminen aiheuttivat sinussa rakentamisen aikaan tai nykyään? Millaisia kertomuksia voimalaitoksista tai niiden rakentamiseen liittyvistä asioista kerrotaan kotipaikallasi?

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi! Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Oletko ollut itse mukana voimalaitostyömaalla? Missä, milloin ja millaisissa tehtävissä?
 • Kerro, minkälaisia tarinoita olet kuullut vesivoimalaitoksista tai niiden rakentamisesta.
 • Kuvaile, miten voimalaitostyömaa näkyi kotipaikkasi elämässä.
 • Miten voimalaitos näkyy lähiympäristösi maisemassa tai sinun omassa maisemassasi?
 • Onko voimalaitos muuttanut suhdettasi jokeen? Miten?
 • Ovatko ajatuksesi ja tunteesi vesivoimasta energiamuotona muuttuneet ajan myötä? Jos ovat, niin kerro miten.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista loppuvuodesta 2023 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

 

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 15.8.2023 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus "Vesivoima”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.