Yksinäinen – yhdessä ja erikseen

Yksinäinen. Kuva: Pixabay.
Kuva: Pixabay
Kerro yksinäisyyden kokemuksistasi 1.11.2020–30.4.2021

Yksinäisyys on tunne ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Se koskettaa lukuisia ihmisiä joko hetkittäin tai pysyvämmin. Yksinäisyys voi olla sitä, että sosiaaliset verkostot puuttuvat tai niihin ei koeta yhteenkuuluvuutta. Toisaalta yksinäinen voi olla ihmisten kanssa tekemisissä, mutta hänellä ei ole ketään, jonka kanssa puhua mistä vain. Yksinäisyys on myös yhteiskunnallinen ongelma, sillä yksinäisyys altistaa monille terveysongelmille.

Nyt meitä kiinnostavat kaikenlaiset kokemukset ja ajatukset yksinäisyydestä elämän eri vaiheissa ja erilaisista näkökulmista. Kirjoita kokemuksistasi!

Kirjoituksessa voit pohtia esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Kuvaile yksinäisyyden tunnetta. Liittyykö siihen muita tunteita? Onko suhtautumisesi yksinäisyyteen muuttunut?
 • Onko yksinäisyyden tunteesi ollut tilapäinen vai pitkäaikainen? Mitkä asiat ovat yksinäisyyden kokemuksiesi taustalla? Millaisiin tilanteisiin yksinäisyys liittyy?
 • Miten yksinäisyys näkyy siinä, miten vietät juhlapäiviä?
 • Oletko tuntenut yksinäisyyttä muiden ihmisten seurassa tai esimerkiksi parisuhteessa?
 • Miten käsittelet yksinäisyyttä? Onko sinulla jokin keino, jolla voit helpottaa yksinäisyyden tunnetta? Miten olet päässyt eroon yksinäisyydestä?
 • Oletko keskustellut yksinäisyydestäsi jonkun kanssa tai onko joku kertonut yksinäisyydestään sinulle? Millä tavalla?
 • Miten yksinäisyys on vaikuttanut elämääsi?
 • Miten yksinäisyys on vaikuttanut terveyteesi tai hyvinvointiisi?
 • Oletko hakenut apua yksinäisyyteen tai osallistunut yksinäisille suunnattuun toimintaan? Oletko ollut tukena yksinäiselle? Kerro kokemuksistasi.
 • Liittyykö yksinäisyys mielestäsi joihinkin yhteiskunnallisiin ilmiöihin?
 • Onko suhtautuminen yksinäisyyteen muuttunut yhteiskunnassa? Miten?
 • Millä keinoin yksinäisyyttä voisi mielestäsi yrittää ehkäistä?
 • Monet ihmiset nauttivat yksin olemisesta. Millaisia kokemuksia sinulla on yksin olemisesta?

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhteistyössä MIELI ry:n ja HelsinkiMission kanssa. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2021. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 30.4.2021 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Yksinäisyys”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.