Erikoiskokoelmat

Erikoiskokoelmiin kuuluvaa aineistoa saat lukusalikäyttöön.

Kalevala-kokoelma

Kalevala-kokoelmassa on eepoksen

  • suomenkielisiä painoksia
  • suomenkielisiä lyhennelmiä ja mukaelmia
  • käännöksiä sekä käännöslyhennelmiä ja -mukaelmia noin kuudellekymmenelle kielelle.

SKS:n kirjaston hakupalvelussa voit selata kokoelmaan kuuluvien julkaisujen viitetietoja:

Kalevala-kokoelman teoksia ei saa kotilainaksi, mutta kulttuurien tutkimuksen avokokoelmissa on valikoima lainattavia Kalevalan suomen- ja muunkielisiä laitoksia.

Ks. myös Avoin Kalevala - kansalliseepoksen digitaalinen, kriittinen editio. 

M6-kokoelma

M6-kokoelma on akateemikko Matti Kuusen keräämä laaja sananparsikirjallisuuden kokoelma. Se koostuu alan ainesjulkaisuista ja tutkimuksista. Kokoelmassa on suomalaisia perusteoksia, kansainvälisiä klassikoita ja harvinaisuuksia eri puolilta maailmaa. Vajaa kolmannes kokoelmasta on luetteloitu Helka-tietokantaan, suurin osa viitetiedoista on vain kirjaston kortistossa.

Teoksia saa lukusalikäyttöön.

Ks. myös kokoelmaan perustuva Kansainvälinen Matti Kuusi -sananlaskutypologia ja -tietokanta

Vanha Fennica

Vanha Fennica on ennen vuotta 1810 ilmestyneen suomalaisen kirjallisuuden kokoelma. Siihen kuuluu mm. Mikael Agricolan harvinaisia teoksia, Turun Akatemian väitöskirjoja sekä henkilökirjasia 1600–1700-luvuilta.  

Kokoelma on käytettävissä mikrotallenteina. Joistakin teoksista on myös lainattava näköispainos.

Suomalaisen kaunokirjallisuuden käännökset

Suomalaisen kirjallisuuden käännösten kokoelmassa on alun perin suomeksi, ruotsiksi ja saameksi julkaistun kaunokirjallisuuden ja lastenkirjallisuuden käännöksiä yli seitsemällekymmenelle kielelle. Kokoelman varhaisimmat julkaisut ovat 1840-luvulta.

Suurin osa kokoelman aineistosta on avokokoelmassa kirjaston ensimmäisessä kerroksessa järjestettynä käännöskielen mukaan. Suomenruotsalaisen ja saamenkielisen kirjallisuuden suomennokset sekä käännösantologiat ovat varastokokoelmissa. Kokoelma on luetteloitu kokonaisuudessaan Helka-tietokantaan.

SKS:n kirjaston hakupalvelussa voit selata suomalaisen kaunokirjallisuuden käännöskokoelmaa.

Suurinta osaa 1900- ja 2000-luvulla julkaistusta aineistosta annetaan kotilainaksi. 

SKS ylläpitää Suomen kirjallisuuden käännökset -tietokantaa, jossa on viitetietoja suomalaisen, suomenruotsalaisen ja saamelaisen kauno- ja tietokirjallisuuden käännöksistä.