Hankintaehdotuslomake

Lomakkeella voit ehdottaa hankintaohjelman mukaista julkaisua hankittavaksi SKS:n kirjaston kokoelmiin.

JULKAISUN TIEDOT
EHDOTUKSEN TEKIJÄ