Kirjallisuudentutkimuksen kokoelma

Kirjallisuudentutkimuksen kokoelma painottuu kotimaisen kirjallisuuden tutkimukseen.

Kirjallisuudentutkimuksen kokoelmissa on kotimaista kaunokirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta.

Kotimaisen kaunokirjallisuuden kokoelmiin kuuluu

  • suomenkielistä kaunokirjallisuutta
  • suomenkielistä lastenkirjallisuutta
  • suomenkielisen, suomenruotsalaisen ja Suomen saamelaisen kirjallisuuden käännöksiä
  • jonkin verran suomenruotsalaista, Suomen saamelaista ja ulkosuomalaista kaunokirjallisuutta.

Kirjallisuudentutkimuksen kokoelmassa on

  • kotimaista kirjallisuutta käsittelevää tutkimusta ja kirjallisuudenhistorioita
  • suomalaisten tutkijoiden tekemää yleistä kirjallisuudentutkimusta
  • suomalaisten kirjailijoiden elämäkertoja
  • hakuteoksia
  • jonkin verran kansainvälistä teoriakirjallisuutta
  • kirjallisuudentutkimuksen sarjoja ja lehtiä
  • kirjallisuus- ja kulttuurilehtiä.