Kulttuurien tutkimuksen kokoelma

Kulttuurien tutkimuksen kokoelmassa eri alojen julkaisut muodostavat kansanomaista kulttuuria ja kulttuurisia ilmiöitä käsittelevien tietoaineistojen kokonaisuuden.

Kulttuurien tutkimuksen kokoelmassa on koti- ja ulkomaista kirjallisuutta seuraavilta aloilta:

  • folkloristiikka
  • kulttuuriantropologia
  • uskontotiede
  • kansatiede
  • etnomusikologia.

Näiden alojen kotimainen tutkimuskirjallisuus pyritään hankkimaan kirjastoon kattavasti. Kansainvälisen kirjallisuuden valintaan vaikuttavat suomalainen ja kansainvälinen tieteellinen keskustelu ja alan tutkijoiden ja tutkimushankkeiden tarpeet.

Kokoelma käsittää edustavan valikoiman painettuja monografioita, kausijulkaisuja ja hakuteoksia. Voit tutustua kokoelman uutuuksiin selaamalla kulttuurien tutkimuksen uutuusluetteloa. Kokoelmaan kuuluu myös alan tutkimuksen kannalta tärkeitä kotimaisia ja kansainvälisiä elektronisia aineistoja. Voit hakea niitä käyttöösi SKS:n kirjaston hakupalvelun kautta. Tiedonlähteet verkossa -sivulle on koottu linkkejä keskeisiin tietokantoihin ja muihin verkkotiedonlähteisiin.

Tutkimuskirjallisuuden ohella kokoelmassa on kansanperinteen ainesjulkaisuja eri puolilta maailmaa.

Kotimaiset painetut kirjat ja lehdet ovat avokokoelmassa, josta ne saa käyttöön heti. Ulkomaiset ennen vuotta 1970 julkaistut kirjat ja ennen vuotta 1990 julkaistut lehdet ovat varastossa. Ne saa käyttöön tekemällä varastotilauksen

Kulttuurien tutkimusta tukevaa kirjallisuutta on myös kirjaston muissa kokoelmissa. Yleiskokoelmissa on muun muassa historiantutkimusta ja paikallishistorioita, sosiologiaa ja kirjallisuudentutkimusta. Erikoiskokoelmissa on kulttuurien tutkimukseen soveltuvaa lähdeaineistoa.