Kissa, koira, hevonen – eläin perheenjäsenenä

Kissa, koira, hevonen – eläin perheenjäsenenä
Keruu lemmikkieläimistä 10.10.2014–31.5.2015

Monille ihmisille lemmikkieläin on rakas perheenjäsen. Lemmikkien kanssa jaetaan elämän arki ja juhla ajallisesti ja tilallisesti. Myös lapsuus eläinten parissa voi olla ikimuistoisten kokemusten aarreaitta.

Toivomme kertomuksia erityisesti kissoista, koirista ja hevosista, mutta muistot ja kokemukset kaikenlaisista lemmikkeinä pidetyistä ovat erittäin tervetulleita ja arvokkaita. Pyrithän ajoittamaan muistosi ja kertomuksesi eri osat mahdollisimman tarkasti esimerkiksi vuosikymmenen mukaan. Kerro myös, mihin paikkaan kertomuksesi liittyy. Otamme mielellämme vastaan myös lemmikkien valokuvia ja muuta kuvallista aineistoa.

 1. Millaisia muistoja sinulla on lemmikkieläinten kanssa elämisestä kotona?
  Miten lemmikkieläimet ovat eläneet kodin tiloissa? Missä lemmikit ovat syöneet ja nukkuneet? Minkälaisia paikkoja ja esineitä lemmikkien käytössä on ollut? Mitä tavaroita ja palveluja lemmikeille on hankittu? Millaista ruokaa lemmikit ovat syöneet? Millaisia suhteita lemmikeillä ja eri perheenjäsenillä on ollut? Miten lemmikkejä on valokuvattu?
   
 2. Kerro lemmikkieläinten liikkumisesta kodin ulkopuolella.
  Miten itsenäisesti lemmikit ovat liikkuneet ulkona? Miten olet ulkoiluttanut kissaa tai koiraa? Millaisia reittejä ja paikkoja teillä on? Minkälaisia eläinten välisiä ystävyys-, pelko- tai muita suhteita olet havainnut? Miten muut ihmiset ovat reagoineet lemmikkiisi ja sinuun?
   
 3. Kerro, miten olet järjestänyt lemmikkisi hoidon, kun itse olet muualla.
  Millä perusteilla olet valinnut lemmikillesi hoitajan tai hoitopaikan, kun olet esimerkiksi matkoilla? Millainen kokemus hoidosta tai hoitopaikasta oli itsellesi ja lemmikillesi? Millä tavalla lemmikkisi hoito on vaikuttanut omiin tai perheesi menoihin tai ihmissuhteisiin? Miltä sinusta itsestäsi on tuntunut olla erossa lemmikistäsi?
   
 4. Millaisissa tilanteissa olet joutunut eroon lemmikistäsi?
  Mistä syystä olet joutunut luopumaan lemmikistäsi tai päättänyt olla luopumatta siitä? Kerro lemmikin kuolemaan tai katoamiseen liittyvistä tilanteista ja kokemuksista. Jos lemmikkisi lopetettiin, miten päätös lopettamisesta ja lopetustavasta tehtiin, ja millainen oli eläinlääkärin rooli? Millainen kokemus sinulle jäi tilanteesta? Miten muut ihmiset ovat suhtautuneet lemmikkisi menetyksen aiheuttamiin tunteisiin?
   
 5. Kerro lapsuuden eläinkokemuksistasi.
  Oliko sinulla lapsena lemmikkejä? Miten muutoin olit eläinten kanssa tekemissä? Miten lapsuuden eläinkokemukset ovat vaikuttaneet myöhempään suhteeseesi eläimiin? Miten eläinten parissa syntyneet kokemukset ovat vaikuttaneet omakuvaasi, jos ovat? Miten mielestäsi syntyy kiinnostus ja rakkaus eläimiin? Eroavatko lasten tavat kohdata eläimet mielestäsi jollain lailla aikuisten tavasta?
   
 6. Miten kuvailisit vuorovaikutusta ja yhteistyötä sinun ja lemmikkisi välillä?
  Mistä tietää, että vuorovaikutus lemmikin kanssa on hyvää ja vastavuoroista? Minkälaisia tunteita eläimen läheisyys ja kiintymys synnyttää? Millaiset tilanteet herättävät negatiivisia tunteita? Opettaako eläimen läsnäolo arjessa asioita tai taitoja, joita muuten ei voisi oppia? Millaista apua tai hyötyä eläimestä on ollut arjessasi tai työssäsi? Miten lemmikkeihin kohdistuvat vuorovaikutus- tai hoitotavat ovat kehittyneet vuosien varrella? Miten ihmisten asenteet tai arvostukset eri lemmikkieläimiä kohtaan muuttuneet sinä aikana, kun itse olet pitänyt lemmikkejä?

Keruun järjestävät Suomen Akatemian tutkimushanke Eläinten toimijuus yhteiskunnassa: näkökulmia Suomesta 1890–2040, Itä-Suomen yliopiston Ihmistieteellisen eläintutkimuksen tutkimusryhmä, kirjailija Reetta Niemelä ja SKS.

Keruun tuloksista tiedotamme lokakuussa 2015 kansainvälisellä eläinten viikolla.

Vastaajien kesken arvomme kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä.

Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan tutkimuskäyttöön nimelläsi SKS:n arkistoon ja nimettömänä Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tai ilmoita, jos haluat vastauksesi arkistoitavan nimimerkillä. Tutustu SKS:n arkistojen keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 31.5.2015 mennessä