Tutkijaksi SKS:aan

SKS:n tutkimusosaston monitieteisessä tutkimusyhteisössä Ritarihuoneella työskentelee perinteen-, kielen- ja kirjallisuudentutkijoita, historioitsijoita, taidehistorioitsijoita ja uskontotieteilijöitä projekti- ja apurahatutkijoina.

 

Työtilahaku kaudelle 1.9.2018–31.8.2019 on käynnissä.

Voit hakea työpistettä tutkimusosastolta joko yksittäisenä tutkijana (väitöskirjatekijänä tai post doc -vaiheessa) tai tutkimushankkeen jäsenenä. Tarjoamme monitieteisen, keskustelevan tutkijayhteisön ja mahdollisuuden osallistua SKS:n tutkijaseminaariin ja muihin tapahtumiin, tutkimuspalveluja SKS:n arkistoissa ja kirjastossa sekä hallinnollista asiantuntija-apua esimerkiksi rahoituksen hakemisessa.

Haettavana olevat työtilat sijaitsevat Helsingin keskustassa Ritarihuoneella. Tutkijan käytössä on työpiste sekä verkkoyhteys. Tutkijapaikat ovat tutkijoille maksuttomia, ellei tutkija ole saanut tilakustannuksia varten rahoitusta apurahan tai hankkeen yhteydessä.

Valinnassa käytettävät periaatteet:

  • Tutkimushanke on korkeatasoinen ja SKS:n kannalta merkittävä.
  • Tutkimuksen aihe tai metodit vahvistavat ja monipuolistavat tutkimusosastoa.
  • Tutkimushanke kytkeytyy SKS:n arkistoaineistoihin tai tutkimusteemoihin.
  • Tutkija pystyy osallistumaan osaston toimintaan aktiivisesti.
  • Tutkijalla on voimassa oleva rahoituspäätös; rahoitukseen mahdollisesti liittyvä korvaus työtiloista otetaan huomioon mutta ei ole ratkaiseva kriteeri.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tieto ajanjaksosta jolle työtilaa haetaan, tieto tutkijan rahoituksesta sekä tutkijan näkemys siitä, kuinka hänen tutkimuksensa hyötyisi monitieteisestä tutkijayhteisöstä. Hakemukseen liitetään myös lyhyt tutkimussuunnitelma sekä lyhyt cv.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse yhtenä pdf-muotoisena tiedostona osoitteeseen sks@finlit.fi. Nimeä tiedosto: Hakijan sukunimi_tyotilahakemus.

Hakemusten tulee olla perillä to 31.5.2018.

Hakemuksia ei palauteta.

Tutustu SKS:ssa tällä hetkellä työskenteleviin tutkijoihin.

Lisätietoja projektipäällikkö Ilona Pikkanen, ilona.pikkanen[at]finlit.fi