Puhuva kirjailija – kertova arkisto 2012–2015

Puhuva kirjailija – kertova arkisto -hankkeessa haastateltiin uransa eri vaiheissa olevia nykykirjailijoita. Tavoitteena oli saada talteen kirjailijoiden ajatuksia omasta kirjailijuudestaan sekä kirjoittamisen ja kirjallisuuden merkityksistä 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun Suomessa.

Uusien medioiden myötä olemme tilanteessa, jossa perinteisiä kirjeaineistoja, teosten käsikirjoituksia korjausmerkintöineen tai muita kirjailijan työtä ja kirjoittamista valaisevia arkistodokumentteja ei synny. Samaan aikaan kirjailijat esiintyvät julkisuudessa ja tietoverkoissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näissä yhteyksissä ei kuitenkaan aina ole tilaisuutta syventyä kirjailijan työtä koskeviin kysymyksiin eikä verkossa julkaistun aineiston säilymisestä tuleville sukupolville voida olla varmoja.

Kirjailijahaastatteluissa tallennetaan sellaisia kirjailijantyötä koskevia tietoja, ajatuksia ja kokemuksia, joita muuten on vaikea tavoittaa.

Haastattelut aloitettiin syksyllä 2012 ja niitä jatkettiin vuosien 2013–2015 aikana. Tutkimuskäyttöön tarkoitetut kirjailijahaastattelut tallennetaan SKS:n kirjallisuuden ja kulttuurihistorian äänitekokoelmaan.

Puhuva kirjailija – kertova arkisto -hankkeen ohjausryhmään kuuluivat arkistonjohtaja Ulla-Maija Peltonen, kriitikko Mervi Kantokorpi, kirjailija Jani Saxell ja kustantaja Touko Siltala, koordinaattorina toimi arkistotutkija Katri Kivilaakso.

Puhuva kirjailija – kertova arkisto -hanketta ovat SKS:n oman rahoituksen lisäksi tukeneet Koneen säätiö, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Otavan kirjasäätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä WSOY:n kirjallisuussäätiö.