Sääty, ryhmä, luokka, liike - 1800-luvun rajat ja rajojen ylitykset

1800-luvun tutkimuksen verkoston 3. vuosikonferenssi
Helsinki, 27.–28.1.2011
SKS:n juhlasali, Hallituskatu 1 (2. krs) ja Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

Kaikille avoin konferenssi järjestetään yhteistyössä Topelius-seura ry - Topeliussällskapet rf:n ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Seminaarin järjestämistä on tukenut Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

 

Ohjelma

 

Torstai 27.1.2011

 

10–12 Anna Kuismin, konferenssin avaus SKS
  Yleisluennot  
  Heikki Laitinen, Laulu ja säätyrajat  
  Tarja-Liisa Luukkanen, Köyhät tieteen ritarit. Eliitin ulkopuoliset suomalaisen tieteenharjoituksen uudistajina  
12–13 Lounas (omakustanteinen)  
13–15 Rinnakkaiset istunnot Tieteiden talo
  I Säädyt liikkeessä
Pj: Kai Häggman
Huone 312
     
  Kuninkaan ja keisarin välissä. Nordenskiöldit autonomisessa Suomessa
Kristiina Kalleinen
 
  Säädystä toiseen – Keisariajan aateloinnit Suomessa
Alex Snellman
 
  Säädyn rajalla. 1800-luvun puolivälin luokkaretkeläisten vanhemmat lähikuvassa
Kirsi Keravuori
 
  Aineeton perintö säädystä toiseen siirryttäessä
Katja Weiland
 
  II Sosiaalisen toiminnan uusia muotoja
Pj: Ulla-Maija Peltonen
Huone 404
   
  Työvänurheilu rakentaa identiteettiään: Viktor Dammista sosialistisen urheilukulttuurin tavoitteluun
Lauri Keskinen
 
  Säätyläismiesten voimistelun siirtyminen säätyläisnaisten ja työläismiesten voimistelu-
kulttuuriin 1870-luvulta alkaen
Aino Sarje
 
  Seikkailuja, ajelehtimista ja suuria tehtäviä. Nuorten miesten matkakertomukset sääty- ja luokkarajojen merkitsijöinä ja ylittäjinä 1800-luvun Suomessa
Kirsti Salmi-Niklander
 
  Käsityöläisten ja torpparien sosiaalinen paikka ja suhde työväenliikkeeseen 1900-luvun taitteessa
Sami Suodenjoki
 
  III Rajoja historiankirjoituksessa ja kirjallisuudessa
Pj: Ilona Pikkanen
Huone 405
   
  ”Portugalin historia on suomalaisille yhtä läheistä kuin Ruotsin!” - K. Bergbomin Pombal och
jesuiterna
(1863) ja historiallisen draaman tehtävät
Pentti Paavolainen
 
  Juhani Aho, historiallinen romaani ja kansakunta
Irma Sulkunen
 
  Kansankuntaisuus monologina: kansallisen toimijuuden rakentaminen Eliel Aspelin-Haapkylän Suomalaisen Teatterin historian (I-IV, 1906–1910) kerronnassa
Ilona Pikkanen
 
  Maija löytää sävelen. Musiikkikirjallisuus kansallisaarteena
Olli Heikkinen
 
15–15.30 Kahvi  
15.30–17 IV Adelskapet som ideal och strategi
Pj: Jens Grandell
Huone 312
  Baron Viktor Magnus von Born – adelsmannen och historien
Henrika Tandefelt
 
  ”Låt honom icke glömma att han är en Edelfelt!” – Albert Edelfelt och adelskapet
Maria Vainio-Kurtakko
 
  Porvari aatelismiehenä? Jac. Ahrenberg ja perinnön vaalimisen velvollisuus
Anna Ripatti
 
  V Rajoja ja runousoppia
Pj: Jyrki Nummi
Huone 404
   
  Oppineet ja oppimattomat Elias Lönnrotin tieto- ja runouskäsityksessä
Juhana Saarelainen
 
  Virsilyriikka rahvaan ja sivistyneistön lajina
Eeva-Liisa Bastman
 
  Rolldikten som medel för socialt engagemang och samhällskritik
Daniela Silén
 
  VI Kolme näkökulmaa luokkaan
Pj: Anna Kuismin
Huone 405
   
  Luokka ja rotu viktoriaanisessa Britanniassa: hyväntekeväisyys ja nälänhätä Irlannissa ja Suomessa c. 1845–1868
Andrew Newby
 
  Miksi keskiluokka ei ollut mahdollinen poliittinen voimatekijä Ruotsissa ennen 1800-luvun lopun vuosia?
Kristian Keto
 
  Taloudellinen eliitti Suomessa 1840–1900 ja sen määrittelyn problematiikka
Kari-Matti Piilahti
 
17–18 Vastaanotto Tieteiden talo

 

 

Perjantai 28.1.2011

 

10–12 Yleisluennot SKS
  Marja Jalava, Keskiluokan nousu 1800-luvun alun Suomessa  
  Taru Nordlund, Rajat ja resurssit. Itseoppineet kirjoittajat kielellisillä markkinoilla  
12–13 Lounas (omakustanteinen)  
13–14.30 Rinnakkaiset istunnot Tieteiden talo
  VII Uusia kohtaamispaikkoja
Pj: Kati Mikkola
Huone 309
  Bildningens arbetare: Finska operasällskapets nya publik på 1870-talet
Ulla Broman-Kananen
 
  Säätyläisneidit kaalimaalla: kotipuutarhan muotoutuminen 1900-luvun vaihteessa
Julia Donner
 
  Kenen vieressä koulunpenkillä? Koulutus ja sosiaalinen nousu autonomian kauden lopulla
Pirkko Leino-Kaukiainen
 
  VIII Rajat ja vähemmistöt
Pj: Panu Pulma
Huone 404
  ”Mustilaiset” ja ”talonpojat” – rajanvetoja ja ylityksiä
Miika Tervonen
 
  Ihaillut ja vihatut - romanimuusikot Itävalta-Unkarin kauden Bosnia-Hertsegovinassa
Risto Pekka Pennanen
 
  Kirjallisuus ja pohjoinen vähemmistö
Lassi Saressalo
 
  IX Säätyidentiteetti ja sen merkitseminen
Pj: Kaisa Kauranen
Huone 405
   
  Luokaton tupakka ja tupakoivat luokat: 1800-luvun tupakkakulttuuri kirjallisuudessa ja kirjallisessa elämässä
Mika Hallila
 
  Sivistys-käsitteen kansanomaisia määritelmiä ja määrittelijöitä 1850–1870-luvuilta
Heikki Kokko
 
  Luokka-Suomea tekemässä. Kirjailija, kansalainen ja aikansa boheemi Esa Paavo-Kallio (1858–1936)
Kati Launis
 
14.30–15 Kahvi  
15–16 Loppukeskustelu ja seuraavan vuosikonferenssin aihe Huone 309
  Tarjoilun vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittamaan tulostaan Eeva-Liisa Bastmanille (@helsinki.fi) 20.1.2011 mennessä.