Muuta tietojasi

Täytä lomake vain muuttuneiden tietojen osalta.
Tieto jää SKS:n jäsenrekisteriin, eikä sitä luovuteta SKS:n ulkopuolelle. The information you give us will be stored in the SKS membership register. The information will not be disclosed outside SKS.